Avvist igjen

Kommunestyret i Bindal har med knapt flertall avvist en ny invitasjon fra Nærøy om å fortsette samtaler rundt samarbeid eller kommunesammenslåing.

NEDSTEMT: Forslaget fra Petter Bjørnli om å forhandle fortsatt, ble avvist. 

arkiv

I kommunestyret foreslo Petter Bjørnli (H) at konsekvensen ved å stå alene ble utredet, samtidig som det ble utredet både samarbeid sørover og eventuell kommunesammenslåing med Nærøy.

De to første punktene i forslaget ble forkastet med ni mot åtte stemmer, mens utredning av intensjonsavtale for kommunesammenslåing ble avvist med 11 mot seks stemmer.

I et brev 10. mars inviterte Nærøy kommune både Leka og Bindal kommuner med i videre forhandlinger.