Fosnes kommunestyre positiv til kommunesammenslåing

Det siste ordførerskiftet

Da Trygve Jonny Sandvik tok over ordførerklubba fra sin forgjenger Bjørg Tingstad i oktober i fjor, var det trolig siste gangen det var ordførerskifte i Fosnes.

SISTE SKIFTE: Da Bjørg Tingstad overlot ordførerklubba til Trygve Jonny Sandvik i fjor høst, kan det ha vært siste gangen det var ordførerskifte i Fosnes. Kommunestyret ga torsdag uttrykk for at ei kommunesammenslåing vil være det som tjener innbyggerne best. 

arkiv

JØA: – Ja, det ligger an til at jeg blir den siste ordføreren i Fosnes kommune, sier Sandvik.

Torsdag ga et samlet kommunestyre uttrykk for at de mener at ei kommunesammenslåing basert på intensjonsavtalen med de fem andre kommunene i Midtre Namdal, er det alternativet som best ivaretar inn- byggerne i Fosnes i framtida.


Samstemt kommune- styre


– Det var et forbausende samstemt kommunestyre som stilte seg bak denne formuleringa i vedtaket. Diskusjonen handlet egentlig om kommunestyret skulle gi befolkninga ei anbefaling om å stemme for kommunesammenslåing før den råd- givende folkeavstemninga 23. mai, forteller ordfører Trygve Jonny Sandvik (Sp).

Rådmannen hadde innstilt på at kommunestyret skulle anbefale innbyggerne å stemme ja til sammenslåing. Ved avstemninga var det to representanter fra Ap som ønsket at kommunestyret skulle komme med ei slik anbefaling.

– Argumentet for ikke å gå inn for rådmannens innstilling om å komme med ei anbefaling, knyttes til at når vi som politikere ber folket om råd, så er det ikke riktig å gi ei anbefaling om hvilket råd de skal gi, sier ordføreren som innrømmer at innholdet i det som ble vedtatt, i praksis betyr det samme.

– Ja, det kan man si, men vi har ikke vedtatt ei anbefaling.


Nye folkemøter


– Hva skjer videre med saken?

– Vi har tidligere hatt folkemøter og vi vurderer muligheten til å avvikle nye møter før den rådgivende folkeavstemninga 23. mai. Vårt neste kommunestyremøte er 26. mai, men det blir for knapp tid til å behandle resultatet av folkeavstemninga. Det vil skje på møtet 30. juni, opplyser Sandvik.

Trygve Sandvik understreker at vedtaket er basert på at samtlige seks kommuner fatter vedtak om sammenslåing.

– Om det til sjuende og sist ender opp med at Namsos og Fosnes slår seg sammen, vil det være en helt annen situasjon. Da vil maktbalansen bli en helt annen enn om alle seks kommunene blir med. Vi får ta de vurderingene når vi vet utfallet i de andre kommunene, av- slutter Fosnes-ordføreren.