Ei bru skal binde sammen

SAMMEN: Brua over Næræøysundet bør binde de to kommunene sammen, ikke splitte dem. 

arkiv

Det nærmer seg deadline i forhandlingene om en felles storkommune i Ytre Namdal. Muligheten for å komme i mål er der, enigheten mellom Nord- og Sør-Trøndelag viser det. Men da må partene være villige til både å gi og ta. Sanden i timeglasset er i ferd med å renne ut.

Tiden for å samle de fire kommunene i BYN (Ytre Namdal og Bindal) er etter min mening overmoden. Jeg har fulgt alle kommunene som journalist fast siden 1979. I denne perioden har jeg også hatt kontorsted både på Rørvik, Terråk og Kolvereid. Veldig mange flere enn meg har pendlet til arbeidsplassen på de samme strekningene. Mellom 45 og 60 minutters kjøring på jobb er lite mot det mange i andre regioner gjør daglig. Derfor har jeg for lengst erkjent at det geografiske området disse fire kommunene utgjør, er en helt naturlig, felles arbeidsmarkedsregion.

Så argumenterer mange mot ulikt lynne, folkesjel og kultur. Okei, vi er heldigvis ulike. Både i regionen og innenfor dagens kommunegrenser. Samtidig kan jeg se sterke likheter i både kultur og adferd mellom menn og kvinner, om de bor på Bindalseidet eller Garstad.

Og de særpregene vi må være så heldige å ha, de beholder vi også framtida om kommunegrensene fjernes. Jeg var bare åtte år gammel da de fire kommunene Gravvik, Foldereid, Nærøy og Kolvereid ble til én. Godt over 50 år senere har jeg fortsatt få problemer med å høre om en person er fra Foldereid eller Varøya. Samtidig kan jeg i løpet av en samtale med en kar på Ramstadlandet undres over hvor mye som er likt i dialekten hans og min og hvor enige vi kan være om mye som skjer her ute rundt oss.

Vi er faktisk ytternamdalinger – på godt og ondt – hele gjengen. Frodige i språket som en nordlending når det fortelles. Ei bitende tunge med billedlige karakteristikker som overgår Olav Duun sine når behovet for å skjelle ut naboen melder seg. Og i neste åndedrag med en frisk humor som «tørre» inntrøndere eller trondhjemmere aldri vil klare å lære seg. Selv ikke etter at vi nå er samlet til ett trønderrike.

Jeg er ikke redd for at skoler og helsetilbud i dagens kommuner skal forsvinne. All teknologisk utvikling vil minske avstandene mellom offentlige instanser. Her i avisa har vi hver dag morgenmøter på nett, via Skype eller Google både ser og hører vi hverandre som om vi sitter i samme rom. Like enkelt bør det være for lærerværelsene på Abelvær og Foldereid også, og ikke minst allmannamøte mellom sykestua på Leka og Rørvik. Og teknisk avdeling i Bindal kommune kan drøfte felles utfordringer med teknisk etat i Vikna uten at det kjøres en meter i bil.

Nå har beklageligvis Leka og Bindal meldt seg ut av forhandlingene. Jeg oppfatter det slik at de to naboene våre har valgt å se bakover og lukke øynene for framtidig utvikling. Å stanse bortfall av arbeidsplasser og en eskalerende befolkningsnedgang kan ikke «medisineres» med samme medisin som ikke har virket før.

Når vi skal se framover, må vi se mulighetene og ikke begrensningene. Det blir sagt at mange som har avlagt stemme i folkeavstemninger rundt kommunereformen nå i vår har stemt med hjertet, og ikke med hodet. Den påstanden tror jeg det er mye riktig i. Men hva skal vi tjene på å slå oss sammen? Jeg snur spørsmålet: Hvorfor skal vi opprettholde «kunstige» grenser i et moderne samfunn med stor mobilitet og god datakommunikasjon?

Et stort flertall av partiene på Stortinget ønsker at det blir en kommunereform – sel v om det ofte ikke høres sånn ut på politikerne. Signalene tyder på at framtidige rammeoverføringer til kommunene vil gjenspeile det flertallet sentralt ønsker. Og som flere fornuftige lederskribenter i avisene påpeker: kommunereformen forsvinner ikke selv om mange er skeptiske akkurat nå!

Så tilbake til Nærøy og Vikna, som snart skal ha et felles kommunestyremøte om kommunereformen. I skrivende øyeblikk ser det ikke ut til at partene er kommet noe nærmere plassering av et kommunesenter. Dessverre får ikke offentligheten kjennskap til hva som foregår bak lukkede dører. Det eneste vi ser i postjournalen er at det kommer forhandlingsutspill, men disse er – noe tvilsomt – unndratt offentlighet.

Vi ser andre kommuner setter seg til forhandlingsbordet på nytt etter at drøftingene her strandet. Det må da gå an for Nærøy og Vikna også å lete seg fram til et kompromiss i saken om senter. Ytre Namdal har et senter. Det er lenge siden det har vært seriøs debatt eller tvil om Rørvik som ubestridt kommunikasjons-, handels- og næringssenter.

Så da er etter min mening tiden kommet for å dele ansvar og funksjoner, uten at jeg har noen tyngde for å hevde det ene eller andre. Men jeg har som alle andre lov å tenke høyt og komme med forslag. Og det er på tide å løfte debatten ut av de lukkede rom! Geografisk og med tanke på å styrke det svakeste tettstedet med arbeidsplasser, mener jeg Kolvereid må få hovedadministrasjonen. Alle næringsetater og kompetansearenaer bør ligge der næringslivet er: Rørvik og Nærøysundet. Dermed er det også naturlig at planleggings- og tekniske tjenester knyttes til utviklingsetatene på Rørvik.

Fortsetter vi å dele, så må etter min mening helse- og oppvekstetatene ligge på Kolvereid. Nettopp fordi begge disse sektorene er svært store og tunge i Nærøy, samtidig som kommunen faktisk er god på disse tjenestene. Kultursektoren kan deles i betjening av alt frivillig kulturliv og idrett i Nærøy, mens det er helt naturlig at Vikna med Kystmuseet administrerer museer, bibliotek og kulturvern.

Dette var et forsøk på å gi og ta. Meningene gir jeg gratis videre til debatt. I håp om at vi kan løse opp litt på begge sider av brua. Ei bru som burde være et symbol på å knytte de to kommunene sammen, ikke splitte dem.