Trusselen fra øst

arkiv

Forsvaret har for lite penger igjen. Nå har de solgt unna mye av det de kjøpt for de pengene de ikke lenger har, så nå må de kjøpe inn nytt så de har noe å selge unna senere.


Problemet er visstnok trusselen fra øst. Russland gjør ting NATO ikke liker. De ruster opp og provoserer sine naboer. De kan krysse grensen både i luften, til vanns og til lands.

Jeg tror at noe av grunnen til dette er at Norge, i følge Dagbladet, har solgt militært materiell til Russland, både direkte og via mellommenn. Norge har solgt beltevogner til private og firmaer i Russland. Disse vognene har etter hva som sies «overlegen framkommelighet både i snø og til vanns»

Da er det ikke rart at vi føler oss truet, vi har jo solgt dem materiell som kan brukes til f.eks. invasjon. Vognene er gjort «sivile» ved at stridslysene og våpenfestene er tatt av, kamuflasjen er fjernet og bunnproppen er tatt ut. Russerne sendte folk ut i verdensrommet for snart 60 år siden, så dette fikser de nok.

Skulle ikke den nåværende trusselen være nok til å få mer penger, kan kanskje Forsvaret selge litt mer til russerne for å øke trusselen. Vi driver og skifter ut jagerflyene våre, det er bare å selge noen utrangerte jagerfly til russerne, så kommer nok pengene. Vi har jo allerede solgt jagerfly til amerikanske millionærer, hvorfor ikke selge til noen russiske også? Terrorbalansen er viktig!


Dette med å ta ut bunnproppen er interessant. Forsvaret glemte den detaljen da de solgte marinebåter til en lokal krigsherre i Nigeria via et selskap som holdt til i en postkasse på en nedlagt campingplass i England.

Hadde man tatt ut bunnproppene den gangen, hadde man sluppet å ha høring i Kontrollkomiteen på Stortinget. Liten propp kan velte et stort lass.