Dømt for promillekjøring dagen derpå

Kjøreturen dagen derpå ble en kostbar affære for mannen i 40-årene.
arkiv

INDRE NAMDAL: Mannen stoppet å drikke alkohol rundt klokka 05.00-05.30 ei julinatt i fjor.

Utpå kvelden kjørte mannen i 40-årene sin fars personbil fra butikken på heimstedet i Indre Namdal. Han ble stoppet av politiet i en rutinemessig promillekontroll.

Da han blåste i alkometeret ga det positivt utslag, og han ble tatt med til blodprøvetaking en drøy time senere.

Analysen viste at tiltalte hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,47 promille. Blodprøve tatt cirka 40 minutter senere viste en promille på 0,33.

«Sakens springende punkt er om tiltalte kjørte med promille denne dagen, herunder hvilken promille tiltalte hadde under den aktuelle kjøringen. Aktor har hevdet at det må legges til grunn at tiltalte hadde promille på mer enn 0,5», heter det i rettens vurdering av skyldspørsmålet.

Etter en samlet vurdering av bevisførselen, finner retten det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte under den aktuelle kjøringen hadde en promille på 0,47.

Da hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett 14. april, erkjente han seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.

Namdal tingrett har nå dømt mannen til en bot på 10.000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel. På bakgrunn av promillens størrelse er det ikke grunnlag for ileggelse av tap av førerretten.