Rock City leier ut kontorplasser til lav pris

Rock City leier ut åtte kontorplasser til 1.000 kroner per måned. Det er så billig at ingen i ledelsen vil si det høyt.

BILLIG: Det er billig å leie kontorplass i Rock City for de seks leietakerne som gjør bruk av åtte kontorplasser. 

Taus om husleia: Daglig leder Bård Jørgen Iversen ønsker ikke å oppgi hvor mye leietakerne betaler i månedlig husleie. 

arkiv

NAMSOS: I stedet sender de ballen videre. Rådmannen viser til styreleder i Rock City Namsos AS, Gunnar Robert Sellæg, som henviser til daglig leder Bård Jørgen Iversen.

Han vil ikke svare på spørsmålet, men opplyser at det er de opprinnelige kontorene til Rock City som leies ut til private aktører – samlet cirka 100 kvadratmeter.

Trønderlyd og Skrythals reklame har to plasser hver. Olav Kristoffer Hegge Selnes, Takk Berre Bra, Rai Rai Entertainment og Thomas Brøndbo AS disponerer en kontorplass hver.

– Det er ingen ledige areal i de arealene Rock City leier av Namsos kommune i dag, opplyser Iversen.


– Ingen offentlig sak

Det er fremdeles Rock City som leier de eksisterende kontorer, Opplevelsessenteret og studioet av Namsos kommune, i første omgang fram til sommeren.

Iversen opplyser at studioet fortsatt blir utleid både til innspilling og utdanning. Opplevelsessenteret er åpent i åpningstida til det kommunale Servicetorget. Dessuten kan grupper bestille guidete omvisninger både i og utenfor ordinære åpningstider.


  • LES OGSÅ:

    – Prisen er perfekt

    – Jeg betaler 1.000 kroner i måneden. Det er helt riktig pris, mener Thomas Brøndbo.


– Hvor mye betales det for en kontorplass?

– Jeg kan ikke se at husleia er en offentlig sak, uansett om det er et privat eller offentlig selskap som er utleier, sier Bård Jørgen Iversen i Rock City Namsos.

– Stemmer det at de betaler 1.000 kroner per måned?

– Jeg ser ingen hensikt i å svare på det. De har en midlertidig avtale som bare løper fram til sommeren, svarer Iversen.


Styreleder svarer ikke

Heller ikke styreleder Gunnar Robert Sellæg ønsker å svare på det spørsmålet.

– Husleia tror jeg Bård Jørgen Iversen må svare på. Disse avtalene har vedvart ei stund. Nå jobbes det med å skape et kreativt miljø som en del av en næringshage. Når det er på plass, vil det bli satt opp nye avtaler, sier Sellæg som tilføyer at de seks leietakerne har tegnet intensjonsavtaler om å bli med over i en næringshage.

– Vet du som styreleder hva leietakerne betaler i husleie per måned?

– Avtalene i seg selv er ikke styresak, men jeg er kjent med avtalene. Vårt fokus er å samle relevante bedrifter i en næringshage og få denne på plass, og her er vi på god veg.


Betaler en halv million

Rådmann Gunnar Lien i Namsos kommune henviser spørsmål om husleia videre til styreleder Sellæg.

Ellers opplyser han at Rock City betaler 500.000 kroner til Namsos kommune for Opplevelsessenteret, lydstudioet og kontordelen i Rock City-bygget. Kommunen betaler 1,4 millioner kroner til huseier for det samme arealet for perioden 1. januar til 30. juni.

Lien gjør oppmerksom på at kommunen har stanset driftsstøtten til selskapet på to millioner kroner per år, slik at de samlede kostnadene ikke blir høyere enn tidligere.


Avtalene skal endres

– Avtalene og prisene som er gjort med alle aktører er midlertidige og kortsiktige, og vil bli endret når framtidig driftsform er funnet. Siden kommunen uansett eier hundre prosent av selskapet, ville en høyere husleie bare resultert i et behov for å skyte inn mer penger i selskapet enten som driftsstøtte eller som kapitalinnskudd – og det ville vært helt uhensiktsmessig, sier Lien.

Han har også en kommentar til at leiekostnadene for kommunen på dette arealet er kostbar og vesentlig høyere enn det man kan forvente å få av leieinntekter.

– Bygget er skreddersydd for sitt formål, og kostnadene med bygget er en konsekvens av dette. Leiemarkedet for kontorbygg i Namsos er ikke av en slik størrelse at det er mulig å få en leiepris av eventuelle leietakere som tilsvarer husleia til kommunen.

Relaterte saker: