Får ikke bruke lesebrett på eksamen i grunnskolen

– Det er frustrerende

Skolerådgiver Knut Storeide i Namsos kommune er skuffet over at Utdannings- direktoratet ikke legger til rette for bruk av lesebrett på grunnskoleeksamen.

Skuffet: Skolerådgiver Knut Storeide i Namsos forventet at lesebrett kunne benyttes under årets grunnskoleeksamener. – Dette kan legge føringer for vår strategiplan innen IKT-løsninger, sier Storeide.foto: bjørn tore ness 

Ingen krise: Men rektor Kristian Mork i Overhalla ser at problematikken vil komme. 

arkiv

NAMSOS: – Dette skaper ingen umiddelbare problemer for vår kommune, ettersom vi fortsatt ligger litt etter med å få på plass en god it-park i skolene. Men tenk om vi hadde fornyet oss og oppgradert til lesebrett, og så hadde det ikke vært mulig å gjennomføre eksamener på dem? Det er frustrerende, mener Storeide.


Hvilken strategi?

Han ble overrasket da Utdanningsdirektoratet (Udir) sendte ut informasjon om vårens grunnskoleeksamener.

– Helt nederst på informasjonen sto det at «våre systemer er ikke laget for nettbrett. Vi anbefaler derfor at dere gjennomfører eksamen på tradisjonelle stasjonære eller bærbare datamskiner». Jeg mener Udir i fjor lovet at dette skulle være optimalisert for skoleåret 2015/2016, og er ikke imponert over at det ikke er gjort, sier Storeide.

Han mener dette kan få betydning for kommunens strategiplan når det gjelder IKT- løsninger.

– Det trenger ikke å være heldig for elevene dersom de må bytte fra lesebrett til pc når de skal opp til eksamen, sier Storeide.

I Overhalla kommune har man satset tungt på lesebrett til elevene, men rektor Kristian Mork ved Obus sier at de fortsatt har pc-er nok til å få gjennomført eksamen denne våren.

– Men dette er helt klart en problematikk som vi ser vil komme, og vi håper opplegget blir plattformuavhengig, sier Mork.


Jobber med saken

Ifølge kommunikasjons- rådgiver Trine Oskarsen forelå det ingen lovnad fra Udir om at lesebrett kunne brukes til årets eksamener.

– I fjor gikk vi ut og sa at vi ikke har brukerstøtte for nettbrett, slik at skolene måtte ta dette ansvaret selv. I år er vår anbefaling tydeligere. Ikke bruk nettbrett til eksamen, fordi våre systemer er ikke laget for det ennå, sier hun.

– Når kan skolene regne med at systemene fra Udir også blir tilrettelagt for nettbrett?

– Vi vet ikke når nettbrett er klart for eksamen, men vi jobber med det. Elever på grunnskolen kan bruke nettbrett til nasjonale prøver.

– Er det mulig å gjennomføre eksamen på «gamlemåten» – med blyant og papir?

– Det er sikrere og mer effektiv med elektronisk gjennom- føring. Det er fortsatt mulig å ta eksamen med penn og papir, men vi ønsker at flest mulig gjennomfører elektronisk. På denne måten kommer besvarelsene direkte til sensor. De aller fleste elever er mer vant til å skrive på pc enn for hånd. Alle skoler har likevel fått eksamensoppgavene på papir i tilfelle tekniske problemer, sier Trine Oskarsen i Udir.