19 dager igjen til folkeavstemninga

Moderat temperatur

Stemninga på folkemøtet i Namdalseid peker i retning av at innbyggerne ønsker sammenslåing.

FOLKEMØTE: Omkring 70 tilhørere var med på folkemøtet omkring kommunereformen knapt tre uker før innbyggerne skal gi sitt råd til kommunestyret i Namdalseid. FOTO: BJØRN TORE NESS 

KRITIKK: Trond Fossli (til venstre) uttrykte skuffelse over partifelle og ordfører Steinar Lyngstad, og mente ordføreren ikke lyttet til flertallet blant medlemmene i Namdalseid Senterparti. 

STØTTE: Agnar Moe er for å søke sammenslåing, og ga ordfører Lyngstad ros for godt politisk håndverk i denne saken. Moe høstet solid applaus for innlegget på folkemøtet. 

arkiv

NAMDALSEID: – Jeg mener det er riktig og viktig at den politiske ledelsen i kommunen sier hva vi tror er den beste løsninga for våre innbyggere, og at vi gjør det i god tid før folk skal velge, sa ordfører Steinar Lyngstad.

Svært sårbare

Mandag kveld var det folkemøte i Namdalseid, med omkring 70 tilhørere, hvor de to alternativene innbyggerne skal stemme over ble lagt fram.

Ordføreren gikk gjennom intensjonsavtalen seks kommuner i Namdalen har underskrevet, og hvor Namdalseid ifølge ham har fått gehør for de sakene som var viktige for kommunen i en slik avtale.

Rådmann Kjell Einvik presenterte nøkkeltallene og -funnene i rapporten fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) som har sett på konsekvensene og utredet det såkalte selvstendighetsalternativet. Og anbefalinga er utvetydig: Søk sammenslåing.

– Den største utfordringa er ikke inntektssystemet, men befolkningsutviklinga og befolkningssammensetninga om vi fortsetter som egen kommune, sa rådmannen med henvisning til rapporten.Einvik pekte på at Namdalseid kommune i dag bruker så godt som alle tilgjengelige ressurser på å få det til å gå rundt og at kommunen ikke har kapasitet til å jobbe strategisk omkring samfunnsutvikling.

– Konklusjonen i rapporten er at Namdalseid som selvstendig kommune vil være svært sårbare i framtida, sa han.

Kritikk og støtte

Det heter gjerne at det er av sine egne man skal ha det eller få det. Og ordfører Steinar Lyngstad måtte tåle til dels skarp og personlig kritikk fra partifelle Trond Fossli som mente ordføreren hadde opptrådt uryddig i forhold til Senterpartiets grunnholdning når han går inn for en kommunesammenslåing.

Det kom også kritikk for at alternativet med å søke samarbeid sørover med Steinkjer var lagt vekk.Agnar Moe var av stikk motsatt oppfatning.

– Ordfører og rådmann har gjort en grundig jobb, og gitt en tydelig anbefaling, og den støtter jeg fullt ut, sa han.

Og etterlyste grunngitte argumenter fra motstanderne uten å få noen svar.

Skal vi tolke applausen fra s alen for de enkelte innleggene som et tegn på hvilken veg folkeavstemninga vil vippe, kommer folket til å anbefale kommunestyret å søke sammenslåing. Svaret får vi om 19 dager.