Kirka går glipp av store inntekter fordi de ikke tar betalt for gravplasser

Nå har Fagerli fått nok

Liernes rådmann er lei av at kirka ikke tar ansvar for egne inntekter. Nå truer han med å kutte all økonomisk støtte fra 2017.

NESTEN GRATIS: Det er mangel på gravplasser ved Nordli kirke, men Kirkelig fellesråd har likevel nesten ikke krevd inn én eneste krone i festeavgift de siste åra. 

KREVER FORKLARING: Rådmann Karl Audun Fagerli.Arkivfoto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

LIERNE: – Tålmodigheten er slutt! Og vi har vært tålmodige altfor lenge.

Sånn oppsummerer rådmann Karl Audun Fagerli at Lierne kirkelige fellesråd år etter år har unnlatt å kreve inn penger for tjenester de yter. Dette er blant annet festeavgifter, og kirkegårdstjenester som vanning og stelling av gravsteder.

I et saksframlegg til formannskapet, viser han til at fellesrådet bare i fjor gikk glipp av inntekter på minst 100.000 kroner.


Gått glipp av én million

– Det er ikke bare i fjor det har skjedd. Sånn har det vært i minst ti år. De krever ikke inn festeavgifter m.m. og lener seg kun på kommunen for å få penger til drift, sier rådmannen.

Noe som betyr at kirka kan ha gått glipp av over én million de siste åra. Pengene er i stedet hentet fra fellesskapet.

Det kan det bli en slutt på. Fagerli er nemlig mektig lei og skriver i saksframlegget at han «vurderer å si opp avtalen om tjenesteyting fra 2017, om ikke de forholdene ovenfor kommer på plass snarest».

Noe som er et par uker. Rådmannen ber nemlig formannskapet kreve en redegjørelse fra fellesrådet i løpet av mai måned.

Han viser til at det koster 50 kroner å feste et gravsted i ett år. I fjor ble det ikke krevd inn en krone i festeavgift.


Fellesrådet tar grep

Rådmannen tar også opp et initiativ fra biskopen i Nidaros om å samle fellesrådene i Indre Namdal. Dette er allerede gjort i Midtre-Namdal. Fagerli viser til at det der kreves inn penger og at satsene ofte er høyere.

– Det ligger et stort inntektspotensial, men vi klarer ikke engang å kreve inn de lave satsene vi har i dag. Men det beste med å slå sammen er at man kan få minst ett årsverk og få en heldagsdrift av fellesrådene, sier Lierne-rådmannen som ikke har hørt noe fra fellesrådet etter at saken ble lagt fram for formannskapet.

– Men jeg har hatt møter med de fire siste lederne om dette. De kjenner til saken, sier han.

Dagens leder er Leif Bjørnar Rui. Han har full forståelse for at Fagerlis tålmodighet er slutt.

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt noen utfordringer på dette feltet. Men vi har tatt grep i vinter og målet er at vi skal ta inn det meste innen utgangen av året.