Vet du hva promillegrensa for å kjøre båt er?

Vårvær og fridager betyr ny båtsesong. Fritidsidyllen på sjøen kan likevel bli truet av utrygghet.
Hva som skjer når man drikker alkohol:

På Folkehelseinstituttets hjemmesider kan man lese hvordan man blir påvirket ved forskjellige grader av alkoholpromille. Som tommelfingerregel gjelder:

  • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.
  • Melllom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
  • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
  • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.
  • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Kilde: Folkehelseinstituttet / fhi.no

arkiv

NAMSOS: – For promillegrensen på 0,8 betyr i realiteten at båtførere lovlig kan drikke seg lett påvirket og bli mer kritikkløse og risikovillige. Det er utrolig at promillegrensen ikke er satt ned til 0,2 på sjøen som på veien, mener generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store krefter. Fritiden i småbåt skal være sorgløs avslapning, ikke en arena for fare som kan ende i alvorlige ulykker, sier hun.

MA har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme på sjøen som 0,2-grensa på veien.

Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på vegen har mange likhetspunkter. De tre vanligste grunnene til ulykker er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr, henholdsvis redningsvest og sikkerhetsbelter. Ofte skjer ulykker som kombinasjon av disse tre årsakene.

– Sikkerhetskravene på sjøen omfatter nå regler om påbudt bruk av redningsvest, men hvor blir det av tilsvarende innsats for å senke promillegrensen, spør Kristoffersen.

Nulltoleranse

Hvert eneste år viser det seg at mange småbåtførere drikker for mye.  Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle andre.

– En promille på 0,8 påvirker alle sanser og vurderingsevnen på en måte som er like uakseptabel på sjøen som på veien. En grense på 0,2 er i realiteten å anse som en nulltoleranse for å drikke og å sette seg bak rattet. Det vil si at det ikke innbys til å «kalkulere» med å drikke passe mye for å holde seg under promillegrensen. Slik har det fungert i veitrafikken. Slik bør det bli på sjøen. Den som sitter bak rattet skal ikke drikke. Dersom båtføreren ønsker et glass, må det skje når man har kommet trygt i havn, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.


Hva som skjer når man drikker alkohol:

På Folkehelseinstituttets hjemmesider kan man lese hvordan man blir påvirket ved forskjellige grader av alkoholpromille. Som tommelfingerregel gjelder:

  • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.
  • Melllom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
  • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
  • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.
  • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Kilde: Folkehelseinstituttet / fhi.no