Spørsmål om kommunesenter fremdeles vanskelig

Ikke nærmere løsning

Onsdag kveld møttes kommunestyrene i Vikna og Nærøy. Den eneste saken på dagsordenen var kommunesammenslåing, og det som ble diskutert var plassering av kommunesenter.

IKKE KLARERE MANDAT: Rådmennen Arnt Wendelbo og Roy Ottesen og de to ordførerne Steinar Aspli og Amund Hellesø fikk ikke med sen noe klarere mandat om kommunesenteret skal ligge til de videre forhandlingene om kommunesammenslåing. 

MANGE TIL HØRERE: Drøyt 30 personer fra både Vikna og Nærøy fulgte det felles kommunestyret fra salen, og et hundretalls fulgte sendingene på nett fra det felles kommunestyremøtet. 

STORMØTE: For første gang på mange år var de to kommunestyrene i Nærøy og Vikna samlet til felles møte onsdag kveld. 

arkiv

Rørvik: Diskusjonene rundt en eventuell kommunesammenslåing mellom Vikna og Nærøy pågår fortsatt. Selv om begge ordførerne mente det felles kommunestyremøtet hadde vært godt og konstruktivt, så har de ikke så veldig mye mer å bringe med seg til bordet når de igjen skal sette seg for å diskutere en felles kommune.

– Jeg registrere at det fremdeles er uenighet om hvor et kommunesenter skal ligge, sa viknaordfører Amund Hellesø i sin oppsummering av møtet.

Begge kommuner har i forhandlingene lagt fram et forslag på delt administrasjon. Hovedforskjellen er at fra Nærøy er det foreslått at kommuneadministrasjonen skal ligge på Kolvereid, og fra Vikna er det foreslått at administrasjonen skal ligge på Rørvik.

Nærøy med den begrunnelsen at området rundt Nærøysundet har en vekst som vil fortsette selv om kommunesenteret blir lagt til Kolvereid. En vekst de tviler på at Kolvereid vil ha om kommunesenteret blir lagt til Rørvik.

Vikna bruker begrunnelsen at Rørvik er størst. De har videregående skole, flyplass og det som skal til for å ha funksjonen som administrativt sentrum.

– De jeg kjenner fra Kolvereid bruker Rørvik som referanse når de skal forklare folk fra andre steder i landet hvor de bor, sa Merethe Lervåg (Vikna SV).


Gruppearbeid på tvers


Kommunestyrerepresentantene fra de to kommunene ble bedt om å ta stilling til to spørsmål. Om de ville ha kommunesammenslåing, og om de var villige til å ofre kommunesenter for å få det til.

Politikerne ble samlet i grupper etter parti, og ikke etter hvilken kommune de kom fra. Hver av gruppene la fram sine synspunkt i plenum i etterkant.

Stort sett alle vil ha en storkommune, og stort sett alle vil at kommunesenteret skal ligge i den kommunen de kommer fra.


Unntaket er Venstre


Bjørn Ola Holm fra Vikna la fram et felles forslag fra Venstre i både Vikna og Nærøy der de tok til orde for å legge administrasjonen til Kolvereid, og gjøre Rørvik til et regionsenter. Et forslag som ligger ganske tett opp til det som Nærøy kommune forhandler ut ifra

Det var et forslag som ble godt mottatt av alle partier i Nærøy, og som ble møtt med skepsis fra Vikna.