Veldig mye avfall faller av tilhengerne

– For dårlig sikring

Mye avfall langs vegen opp til Stormyra avfallsanlegg er bakgrunnen for at MNA, Statens vegvesen og Mesta vil at folk til å sikre lasten bedre.

SIKKER LAST: Bertil Klepp (fra venstre), Trond Dahl og Magnus Kirknes i Statens vegvesen, Michael Wærnes fra Mesta og Stein Gunnar Estensen og Trond Bjørnes i MNA håper folk sikrer lasten på forsvarlig vis når de skal til Stormyra for å kaste avfall.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Denne gangen ga ikke Statens vegvesen ut bøter eller reaksjoner, men informerte bilister om sikker last. MNA inviterte Vegvesenet til temadag om last og sikring på avfallsanlegget på Stormyra for å ta en prat med folk om forsvarlig sikring av lasten i tilhenger.

– Langs vegen opp hit er det forferdelig mye søppel. Det kommer av at folk ikke sikrer lasten sin bra nok når de kjører med henger opp hit til Stormyra avfallsanlegg, for- teller Trond Bjørnes i MNA.


– Bruk nett over lasten

Både MNA, Vegvesenet og Mesta mener det er viktig å nå ut til folk med informasjon.

– Hva er reaksjonene?

– Folk skjønner jo hvorfor vi står her, og hvorfor sikring av last er viktig. Så håper vi det vi formidler er noe de tenker på neste gang de skal kjøre avfall hit, sier Bertil Klepp i Statens vegvesen, som sammen med kollegene Trond Dahl og Magnus Kirknes informerte besøkende på Stormyra mandag.

– Folk generelt synes det er greit å få informasjon. Det er jo rundt 250-300 biler innom her i løpet av en slik dag. Mandager på denne tida av året er den dagen flest besøker avfalls- anlegget, forteller Bjørnes.

– Hva er det beste hjelpemiddelet for å sikre lasten?

– Strammebånd og tau fungerer ikke så veldig bra over hengeren når du har hundre ting i den. Da er netting eller henger med tak det beste. Det er selvsagt ikke alle som har tak på hengeren, men et nett er ei enkel og billig investering. Og enkelt å få tak i, sier Bjørnes.


Kunne blitt kjørestopp

Da NA besøkte Stormyra hadde Vegvesenet stått der ei times tid.

– I dag har vi ikke gitt noen reaksjoner – kun informasjon. Vi ser det går mye på overhengende last og dårlig sikring. Hadde vi stoppet dem på veg- ene hadde sjåføren måtte parkere tilhengeren. Vi kommer til å ha en del kontroller på vegen utover våren, sier Klepp.

– Vi kan også nevne at folk må tenke over hva de har lov til å kjøre med. Ikke alle kan kjøre stor tilhenger. Det går mye på totalvekt og hva som står i vognkortet. Hvis du blir stoppet med ugyldig fører- kortet eller at du overskrider totalvekta, kan du få bot på mellom 5.000 og 8.000 kroner, legger Klepp til.