Gå for Kolvereid

NA skriver på lederplass at Kolvereid bør velges som administrasjonssenter i en eventuell ny storkommune i Ytre Namdal 

arkiv

Det felles kommunestyremøtet mellom Vikna og Nærøy onsdag kveld kom ikke nærmere en konklusjon om kommunesammenslåing. Det ser ut til at de fleste er enige om at det å slå sammen kommunene ville vært et styrke samlet sett, men enigheten strander på hvor kommunesenteret skal ligge. Dermed står hele prosessen i fare, over noe som strengt tatt ikke burde være det viktigste diskusjonstemaet.

Det er klart det er knyttet sterke følelser til et kommunesenter, og historisk sett har det alltid vært en viss rivalisering mellom Rørvik og Kolvereid. En konsulentrapport har vist til at det er fordeler og ulemper uansett hvilken løsning en velger, og at det til sist blir et politisk valg. Riktignok taler en storkommune med Bindal og Leka til Kolvereids fordel, i og med at senteret da blir mer i midten, men med bare Vikna og Nærøy i en ny kommune blir Rørvik det naturlige tyngdepunktet.

I kommunestyret la Venstre fram forslaget om å dele funksjonene, slik at Kolvereid blir administrasjonssenteret, og Rørvik regionsenteret. Dette er et konstruktivt og godt forslag. Det tar hensyn til at Rørvik uansett vil være det naturlige regionsenteret, samtidig som det skaper balanse ved at Kolvereid blir tilført flere funksjoner. Viktigst er at det viser raushet fra Viknas side. Det er avgjørende for å lykkes i slike prosesser.

Tilsvarende engasjement var det også da lensmannskontoret i Nærøy og Vikna ble lokalisert til Kolvereid. I dag er det ingen som påstår at tjenestene til befolkninga, heller ikke i Vikna, er blitt dårligere som følge av det. Kanskje tvert imot. Det er kvaliteten på tjenestene ute blant innbyggerne som er avgjørende. Hvor administrasjonen ligger, betyr egentlig mest bare for dem som jobber i den nye kommunen, og som risikerer å få noen minutter lengre reiseveg. Når det går an å legge administrasjonen i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen til Steinkjer, bør det i en ny kommune gå an å legge noe til Kolvereid, der avstandene tross alt er kortere. Det er verdt å merke seg at næringslivet, som kanskje er mest i kontakt med kommuneadministrasjonen, er de som ivrer mest for sammenslåing, og ikke henger seg opp i diskusjonen om lokalisering.

Det er på tide å legge gamle holdninger til side, og gå for en felles kommune, med Rørvik som motor, og Kolvereid som administrasjonssenter.

«Det er på tide å legge gamle holdninger til side, og gå for en felles kommune.»

  • Les også:

    Spørsmål om kommunesenter fremdeles vanskelig

    Ikke nærmere løsning

    Onsdag kveld møttes kommunestyrene i Vikna og Nærøy. Den eneste saken på dagsordenen var kommunesammenslåing, og det som ble diskutert var plassering av kommunesenter.


Hva mener du? Skriv din kommentar - trykk på feltet under!

Relaterte saker: