Grendelaget på Lund engasjerte seg for å endre på bussruta

Nå: Retur til Namsos

Grendelaget på Lund fikk endret praksis. Heretter venter ettermiddagsbussen fra Namsos på passasjerer som er med ferga over fra Ytre Namdal.

TILBAKE IGJEN: Bussen fra Namsos til Lund klokka 15.45 venter nå på ferga og returnerer fra Lund klokka 17.10 istedet for å kjøre tilbake med tom buss. 

PÅDRIVER: Harald Grøtting i grendelaget på Lund. 

arkiv

LUND: Grendelaget på Lund syntes det var håpløst at ettermiddagsbussen fra Namsos ikke ventet på ferga, men returnerte til Namsos med tom buss. Dette hadde pågått i flere år, helt siden Trønderbilenes bussjåfører bodde i grenda og kjørte rett heim etter å ha fraktet passasjerer til Lund fra Namsos klokka 15.45 på hverdager.

Men før jul vedtok grendelaget at de måtte engasjere seg i saken.


Mye unødvendig kjøring


Styreleder Harald Grøtting i grendelaget forklarer at det blant annet var flere foreldre i grenda som jobbet i Namsos, som måtte kjøre heim for å hente unger som skulle på fritidsaktiviteter i byen på ettermiddag- og kveldstid.

«Vi mener at bussen bør kjøre i rute på tilbaketuren til Namsos også. Vi ber om at det opprettes bussrute ved returen fra Lund i korrespondanse med ferga», argumenterte grendelaget først overfor Trønderbilene. Der ble de henvist videre til fylkeskommunen som har ansvaret for oppsetting av ruter.


Rekker buss til Levanger


Grendelaget foreslo at bussen skulle gå fra Lund klokka 17.10, fra Salsnes kl. 17.30, fra Myrvika klokka 17.50 og fra Sørenget klokka 18.05. Da ville passasjerene være framme i Namsos klokka 18.20 – tidsnok til at de rakk bussen videre til Levanger klokka 18.30 fra Namsos.

I henvendelsen til samferdselsavdelinga ved Nord-Trøndelag fylkeskommune skrev grendelaget at det flere ganger hadde kommet passasjerer med ferga til Lund klokka 17.10 som trodde det gikk buss til Namsos. Disse ble rimelig opprådd da de oppdaget at bussen allerede hadde kjørt.


Ny rute opprettet


Sent i april fikk grendelaget svar fra fylkeskommunen, Der ble de informert om at henvendelsen var tatt til følge, og at ny rute trådte i kraft 2. mai.

– Veldig bra, kommenterer Harald Grøtting i grendelaget.

– Vi syntes det var dumt at bussen kjørte tilbake til byen uten folk ombord, sier Grøtting og legger til:

– Nå gjelder det å bruke bussen. Det er viktig at dette tilbudet blir brukt!