– Skyter seg selv i foten

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og kutter dermed budsjettoverføringene med 70 millioner kroner.

NEDPRIORITERT: Kari-Anne Grandaunet Jensen tror flere små og mellomstore gårdsbruk står i fare. 

Kritisk: Asbjørn Helland mener tilbudet strider mot det norske folks ønsker. 

arkiv

OVERHALLA: – Det er et ganske sørgelig tilbud fra staten, sier leder i Overhalla Bondelag, Kari-Anne Grandaunet Jensen. 

– De skylder på at vi har hatt en god prosentvis lønnsvekst de siste årene, men for å betale regninger trenger vi kroner og ører.

Jensen er ikke veldig overrasket over tilbudet.

– Med den regjeringa som sitter nå, er det ikke veldig overraskende. Men man blir litt lei seg likevel, når ikke det blir prioritert å ha egen produksjon i landet.

– Skyter seg selv i foten


Statens tilbud betyr 4.200 kroner per årsverk, og ligger langt unna jordbrukets krav på 20.800 kroner per årsverk.

– Det ser ut som det er ei videreføring av den strukturendringa som regjeringa holder på med.

– Jeg vet av flere som har «telt på knappene» fra før av. Jeg ser ikke bort ifra at flere små og mellomstore bedrifter må tenke på å kutte gårdsdriften, eller slå seg sammen til større gårder, sier 28-åringen.

– Hvilke signaler sender Staten med dette tilbudet?

– De sier jo at de vil ha norsk matproduksjon, og jeg har vært på noen møter der enkelte sier at det må være mulig å drive mindre gårdsbruk. De har likevel ført en politikk der de har favorisert store gårdsbruk, og når de samtidig sier de vil ha økt matproduksjon i landet, skyter de seg selv i foten.


– Går imot folket


I likhet med Jensen, er leder i Nord Trøndelag, Asbjørn Helland, redd for at distriktslandbruket blir taperen i med regjeringas politikk.

– Skal vi makte å øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten, slik Stortinget har bestemt, må alt areal brukes – uansett hvor det ligger, sier han.

Han er svært overrasket over statens tilbud, om mener det fører Norge i en retning det norske folk ikke ønsker.

– Folk flest sier at de ønsker et landbruk på dagens nivå. Folk skjønner at vi trenger bønder og matproduksjon over hele landet, om vi skal klare å levere sunn, norsk mat og et landskap som både fastboende, og turister ønsker, sier han.