Din kommune, ditt valg!

Marit Arnstad 

Folkeavstemning: Marit Arnstad fra Sp hevder at de minste kommunene gir de beste tjenestene til innbyggerne. Hun ber alle om å tenke på sin kommune og folkets framtid i forbindelse med folkeavstemninga. Bildet er hentet fylkesmanns Inge Ryan besøk i Høylandet kommune – en av landets beste kommuner å bo i. 

arkiv

Innspill

Marit Arnstad

Stortingsrepresentant, Sp


Om ikke lenge har du muligheten til å si din mening om hvordan din kommune skal være. Det er en viktig mulighet, og jeg håper du griper den.

Lokal folkeavstemning er en svært vanlig og demokratisk prosess i Norge, med lange tradisjoner. Bare de siste 15 årene har hatt over 150 lokale folkeavstemninger, det er fordi de gir alle muligheten til å si meningen sin på like vilkår.

Under folkeavstemning er det viktig at din stemme blir hørt. Det hele er et spørsmål om hvordan din kommune skal se ut i fremtiden. En kommune er ikke bare stedet du bor. En kommune er mest av alt en leverandør av viktig velferd som du og dine nærmeste bruker hver dag. Som for eksempel skole og omsorg. Din kommune er også din arena i lokaldemokratiet. Det er i din kommune du kan være med å påvirke. Hvor tror du din stemme og dine meninger høres best?

Den blåblå regjeringens store prosjekt er sentralisering enten det gjelder politi, sykehus, skatteetat, fiskeri, landbruk eller kommuner. Det er sentralisering, byråkratisering og stordrift som er viktig. Derfor prøver de nå så godt de kan å stemple små kommuner som dårlige og lite effektive. Men på toppen av det såkalte kommunebarometeret er det småkommunene som troner. I år var det Alvdal, Siljan og Jølster som kom best ut. Tidligere har Høylandet vært rangert som den beste kommunen i Norge å bo i.

Sannheten er at de mindre kommunene er svært gode på de breie velferdsoppgavene som betyr noe for oss i hverdagen. Det er i de små kommunene innbyggerne er mest fornøyde med tjenestene som skole, barnehage, kommunehelsetjeneste, sykehjem og omsorgstjeneste.

Selvsagt vil det finnes eksempler på enkelte områder og fagfelt der kommuner ikke alltid leverer godt nok, men det er en feilslutning å tro at alle problemene skal løse seg bare man slår seg sammen til en stor kommune. Hadde det vært så enkelt så burde det vel være de største kommunene i landet som scoret best i alle undersøkelsene og tilbakemeldinger?

Ikke la Jan Tore Sanner lure dere til å tro mindre om dere selv. Mindre kommuner er gode kommuner! En kommune der du har kort vei både til tjenester og beslutningstakere. En kommune der barna dine vil ha kort vei til skolen. En kommune der du vet at de eldre i familien kan få bo i nærheten også den siste delen av livet. En kommune der du som enkeltmenneske blir sett, tatt vare på og hørt.

Det er mange fine ord i intensjonsavtaler, men sjekk holdbarheten over tid. Sjekk om det virkelig er mulig å unngå sentralisering av skole og omsorgstilbud ikke bare i morgen, men også om fem eller ti år. Sjekk om det er slik at næringslivet i din kommune risikerer høyere arbeidsgiveravgift på grunn av kommunesammenslåing.

Arbeiderpartiet, SV og Krf står sammen med SP i Stortinget om å avvise regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Dersom noen av disse partiene skulle komme i regjering etter valget neste år vil dette systemet bli endret. Inntektssystemet slik Sanner truer med kan derfor bli kortlivet, det kan komme til å vare bare 1 år.

Når det nå skal holdes folkeavstemning om din kommune håper jeg du vil delta. Det er nå du kan si din mening om hvordan din kommune skal se ut. Det er din framtidige hverdag det handler om. Det er din kommune, og det er ditt valg!