Kalkeventyret er utsatt

Kalkutvinninga på Kongsmoen skulle bli et nytt gruveeventyr i Namdalen. Men to år etter man begynte å bore i fjellet, er fortsatt ikke en eneste kilo kalk hentet ut.

Alt klart: Maskiner og utstyr er på plass, men foreløpig er det ingen aktivitet på det nye industriområdet på Kongsmoen. Men daglig leder i gruveselskapet Kongsmoen AS, Truls Sverdvik (innfelt), har ikke gitt opp gruveprosjektet. – Vi jobber videre med prosjektet og skal få til dette selv om det tar ti år, sier han. 

arkiv

KONGSMOEN: – Vi har ikke gitt opp, men markedet har endret seg og vi tar ikke sjansen på å gå videre før en allmektig kjøper av kalken er på plass, sier Truls Sverdvik, daglig leder i Kongsmoen AS.

Norsk kalk er i dag først og fremst en råvare i papirproduksjon, og Sverdvik bruker nå tida på å finne langsiktige kunder innen andre industrier.


Tidligst i 2018

Dermed er det som for noen år siden ble omtalt som et nytt gruve-eventyr, så langt mest et kostnadssluk. Bare i perioden 2012–2014 har selskapet hatt et samlet negativt driftsresultat på mer enn tre millioner kroner.

– Vi betaler vel én million kroner per år i renter og avdrag på et lån vi har fått av kommunen.
Sånn kan det komme til å fortsette. Tunnelen som må bores inn til kalkåra, er på godt over to kilometer. Så langt er det kun boret 150 meter.

– Vi begynner å bore på dagen med en gang vi får en langsiktig kjøper på plass. Men det vil fortsatt ta to år før vi vil være i gang med selve utvinninga, sier Sverdvik som også ønsker å selge seg ned i selskapet han også eier gjennom selskapet Scandium AS.


Ønsker flere investorer

– Slik markedet er i dag ser vi helst at kjøperen også blir med på eiersida slik at den får egeninteresse av å kjøpe fra selskapet. Om vi skriver en kontrakt i dag, er det ikke sikkert at det blir leveranse når kalken er hentet ut om to år, forklarer Sverdvik og legger til:

– Vi er også interessert i å spre risikoen i prosjektet.

Prosjektet på Kongsmoen har fått betydelig offentlig støtte. Blant annet har Nord-Trøndelag fylkeskommune bidratt med inntil sju millioner kroner til bygging av industripark og havn ved tunnelinngangen.

– Dette er ikke penger som vi har mottatt, men som klart er utløst på grunn av prosjektet, sier Sverdvik.

Innovasjon Norge har også innvilget investeringstilskudd på fire millioner kroner og et risikolån på 12 millioner.

– Dette er penger vi har valgt å ikke ta imot. Da pengene kom, hadde markedet snudd og det ble bestemt å legge prosjektet i bero, sier Sverdvik.