Kommunen håper fortsatt på drift

Ingen andre bedrifter er i dag interessert i å ta i bruk det nye industriområdet på Kongsmoen.

Gruveoptimist: Rådmann Liv Elden Djokoto i Høylandet kommune. 

arkiv

Kongsmoen: Det opplyser rådmann Liv Elden Djokoto i Høylandet kommune.

– Vi har vært i kontakt med flere bedrifter, men så langt har ingen etablert seg på industriområdet, sier hun.

Rådmannen forteller at kommunen har fått lån på inntil 20,6 millioner kroner til å utbedre industriområdet og kaia. Dette omfattes av utbyggingsavtalen mellom Høylandet kommune og Kongsmoen AS. Industriområdet sto klart i fjor høst.

– Siden det er usikkert når det blir aktivitet i gruva, har vi valgt å utsette utbedringa av kaia. Det betyr at hele lånesummen ikke er brukt opp, forteller Djokoto som synes det er grei dialog mellom kommunen og selskapet.

– Jeg opplever at de holder oss informert om hva som skjer. Vi er selvfølgelig interessert i at det blir drift og aktivitet så snart som mulig.

Hva som skjer med det nye industriområdet dersom det ikke blir noen gruvedrift, har kommunen imidlertid ingen konkret plan for.

– Vi har hatt dialog med mulige bedrifter, men så langt har ingen inngått noen avtale om å etablere seg eller bruke industriområdet, sier Djokoto og legger til.

– Området er satt i stand på grunn av gruvedrift. Og det satser vi på skal skje.