Fem aktører vil sette opp ti småkraftverk i Namsskogan og Grong

Vil bygge for 500 mill

Blir samtlige ti søknader innvilget, blir det bygget vannkraftverk til en verdi av en halv milliard kroner.

Satser: Anders Kiær vil sammen med fire andre grunneiere i Grong og Namsskogan bygge ut vannkraft som vil produsere 142,4 GWh i året. Til sammenlikning produserer NTE 266 GWh bare i Nedre Fiskumfoss i Grong. 

arkiv

GRONG: – Med en utbyggingskostnad på fire kroner per kilowatt time vil dette bety en utbygging på rundt 240 millioner kroner, sier Anders Kiær i Ulvig Kiær som har levert inn tre av de ti konsesjonssøknadene på utbygging av vannkraft i Namsskogan og Grong kommuner.

Til sammen søker Ulvig Kiær om å bygge ut kraftverk som vil produsere til sammen 59,9 gigawatt timer (GWh) i året.


Avgjøres neste vår

Sammen med Namdal Bruk som vil bygge ut snaut 55 GWh i fire kraftverk, er Ulvig Kiær den største søkeren.

De siste søkerne er Statskog, Norsk Vannkraft AS og Mona og Kjell Asgeir Trones som alle vil bygge ett kraftverk hver.

De ti kraftverkene vil ifølge søknadene produsere 142,4 GWh i året, og vil med Kiærs regnestykke utløse byggeaktivitet for litt over en halv milliard kroner dersom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) innvilger samtlige søknader.

– Nå er det høringsrunde ut måneden, og så regner jeg behandlinga av søknadene vil være ferdig til neste vår, sier Anders Kiær.

– Hvor raskt vil dere komme i gang med anleggsarbeidet om søknaden blir innvilget?

– For vår egen del kort tid etter vi har fått tillatelsen. Målet er at de tre kraftverkene skal være i produksjon i perioden 2018-21, sier Kiær.


Lave strømpriser

I en periode hvor flere store energiprodusenter skrinlegger eller utsetter nye vannkraftutbygginger på grunn av historisk lave kraftpriser, satser altså flere små i Indre Namdal. Kiær mener at det er mulig å gjøre butikk av de tre prosjektene, selv om prisen holder seg lav i lang tid framover.

– Vi har regnet på det og mener det skal være mulig å få dette til å gå rundt selv med dagens strømpriser. Vi har holdt på med kraftproduksjon i over 30 år, så vi vet litt om hva vi holder på med, sier han og viser til at selskapet han akkurat nå bygger et kraftverk til 75 millioner på Østlandet.

Han tar heller ikke tungt på det om det blir litt tap i starten på grunn av prisene.

– Det må være lov å være idealist selv om man driver butikk.