Hør forskjell på kvitteret med en egen fugle-app

Nord universitet har utviklet en app for dem som er interessert i å lære med om fugler.

FUGLEFORSKERE MED APP: Audun Eriksen og Magne Husby ved Nord universitet har vært sentrale i å utvikle en unik og gratis app for smarttelefon som kan hjelpe til med å identifisere fugler. 

arkiv

KOLVEREID: – Fra 2006 har vi utviklet ei heimeside på birdid.no. Der ligger det mye nyttig for de fugleinteresserte, forteller fugleforsker ved Nord universitet, Magne Husby.

Men de så behovet for å ha en utgave som fuglefolk kunne ha med seg ut i naturen.

– Fra 2010 har vi jobbet med å utvikle denne appen til smarttelefoner. Først nå har vi fått den til bra nok.

I appen ligger det ei fuglebok med 200 fugler.

– Denne kan lastes ned slik at du har med seg boka når du er på steder uten dekning.

Denne typen apper finnes det flere av, men det unike med birdid er kombinasjonen med et treningsopplegg som gjør at du faktisk kan lære mer om fugler.

– Her er det mulig å trene både på utseende og på lyder fra fugler, sier Husby.

Du kan velge om du vil trene bare på norske fugler, eller om du vil utvide horisonten til fugler fra 20 andre land i Europa som forskerne ved Nord universitet har gjort avtaler med, og som har tatt i bruk appen.

– Vi håper at vi på lengre sikt skal ha med alle land i Europa.

De har også lagt inn en funksjon slik at brukeren kan merke seg de lydene de vil øve på.

– Det kan være vanskelig å lære seg mange nye fuglelyder samtidig. Derfor kan du krysse av noen få, og utvide etter hvert som du klarer å kjenne dem fra hverandre. Dette har blant annet blitt tatt i bruk i skolen for å lære elevene de mest elementære fuglene.

Mange av hans studenter på studiet fuglekjennskap bruker både appen og heimesida som har enda flere treningsfunksjoner enn appen.

– Dette studiet kan du både ta som privatist og som et samlingsbasert studium. Det siste har fem samlinger over ett år, den siste er i Sør-Spania.