Må betale for skolefrukt

arkiv

FLATANGER: Rådmannen i Flatanger anbefaler formannskapet å si nei til en søknad fra skolemiljøutvalget ved Lauvsnes skole om å bevilge 32.000 kroner til innkjøp av frukt for elevene i ett år. Fram til 2014 dekket staten utgiftene til skolefrukt og etter det har lokalt næringsliv sponset innkjøpet.

Rådmannen anbefaler at innkjøp av skolefrukt organiseres med egenbetaling på linje med skolemelk og skolemåltid og at tilbudet blir likt ved skolene på Lauvsnes og Utvorda.