Nei til Brøndbo Holding

arkiv

OVERHALLA: Brøndbo Holding AS har søkt Overhalla kommune om varig reduksjon av festeavgifta for to parseller på Skage industriområde. Det vises til at det er varierte festeavgifter på industriområdet og selskaet ber om at den årlige festeavgifta settes til 1.500 kroner per dekar. I dag betales det 3.458 kroner og 3.104 kroner for to festekontrakter som selskapet har.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet og kommunestyret at søknaden avslås og henviser til signerte kontrakter med akseptert festeavgift på inngåelsestidspunktet.