Frykter varslere ikke blir ivaretatt

Torgeir Strøm (SV) er tilfreds med at et enstemmig fylkesting ser alvorlig på avvikene som er avdekket i Norsk digital læringsarena. Strøm er mer skeptisk til oppfølginga av varslerne.

USIKKER: Torgeir Strøm (SV) er skeptisk til om ansatte i vårt fylke som varslet avvik blir fulgt godt nok opp av arbeidsgiver. 

arkiv

RØRVIK: I fylkestinget fremmet da også SV-representanten et forslag om at fylkesrådet må sjekke om de ansatte som har meldt fra om avvik og dårlig arbeidsmiljø er blitt godt nok fulgt opp. Forslaget fikk imidlertid bare to stemmer.

– Fylkeskommunen har ansvaret for de ansatte, og vi har systemer på hvordan vi håndterer dette, forsikrer fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen. Hun mener de ansatte blir ivaretatt.

– Etter det jeg forstår, har de ansatte følt seg utsatt for press, sier imidlertid Torgeir Strøm.

Ansatte i fylket varslet

Norsk eLæring på Rørvik er leverandør av tjenester til Norsk digital læringsarena (NDLA). Helt til nå har to-tre ansatte fra Nord-Trøndelag arbeidet for NDLA. NA har snakket med to av disse, men ingen av dem ønsker å kommentere saken nå. Ansatte her i fylket er blant dem som har varslet om avvik.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som eies av 18 fylkeskommuner, deriblant Nord-Trøndelag. Hordaland fylkeskommune står som juridisk eier av prosjektet. Alle de 18 fylkeskommunene er representert i styret. Fylkesopplæringssjef Vegard Iversen representer Nord-Trøndelag.

Hard revisjonskritikk

Saken startet da ansatte varslet om avvik i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Revisjonsfirmaet Deloitte har undersøkt forholdene og levert en knallhard konklusjon om en rekke avvik fra regelverket. Blant annet mangler det anskaffelsesprotokoll, tilstrekkelig eksponering for konkurranse og manglende dokumentert tilbudsevaluering, ifølge Deloitte.

– Undersøkelsene viser at NDLA gjør rundt 60 prosent av sine kjøp i markedet fra én leverandør, og at denne leverandøren har vært premissgiver for en stor del av de tekniske løsningene som blir brukt av NDLA, står det i konklusjonen.

I det enstemmige vedtaket sier fylkestinget i Nord-Trøndelag at man ser alvorlig på de forhold som forvaltningsrevisjonen har avdekket. Tinget ber fylkesrådet stille krav til styret om å følge opp arbeidet med utvikling av innkjøpsarbeidet i NDLA og rapportere til fylkestinget om utviklinga før 2017.