Otterøy barnehage blir bolig

arkiv

OTTERØYA: Rådmannen i Namsos anbefaler at utvalget for plan, byggesak og teknisk drift godkjenner at Otterøy barnehage får ei bruksendring fra offentlig tjenesteyting til bolig.

Barnehagen skal flyttes til oppvekstsenteret som skal stå ferdig i 2017 og det pekes på at bygninga kan bli stående tom og etter hvert til nedfalls om det ikke gis klarsignal for omregulering til bolig.

Det hører med at bygninga opprinnelig var benyttet som bolig. En nabo har samtykket i søknaden.