25-åring slapp billig fra det

Han var i utgangspunktet tiltalt for ni straffbare forhold. Han ble dømt for tre – og fikk en betinget reaksjon.

I FRYSEREN: To menn og en kvinne sto tiltalt for å ha oppbevart 120 gram amfetamin i kvinnens fryser.  

arkiv

NAMSOS: Mannen som i dag ikke lenger bor i fylket, har fått god assistanse av tregheten i systemet. I dommen går det fram at flere av tiltalepunktene måtte frafalles på grunn av at forholdet var foreldet.

Det gjorde at ni straffbare forhold kokte ned til tre, og 25-åringen slapp rimelig billig fra det hele.

Han ble i Namdal tingrett dømt for et tilfelle av falsk forklaring. Han ble funnet skyldig i et tilfelle av kjøring med personbil uten gyldig førerkort, og han ble dømt for et tilfelle av bruk av hasj.

Ved utmåling av straffen har det hatt betydning at tiltalte 18. mai i fjor vedtok et forelegg utstedt av Politimesteren i Sør-Trøndelag for overtredelse av legemiddelloven. Han ble den gang idømt en bot på 2.000 kroner, og bota var under inn- betaling.

«Retten har kommet til at straffen settes til fengsel i 21 dager, som på grunn av langt tidsforløp gjøres betinget med en prøvetid på to år», står det i domsboka.

Retten har også funnet at 25-åringen ikke skal ilegges saksomkostninger fordi han er frifunnet for flere forhold i tiltalen.