Nærøypolitikerne vil være lojale til forhandlingene med Vikna:

Rir ikke flere hester i Nærøy

Nærøypolitikerne akter ikke å ri flere hester. Forhandlingene med Vikna har fullt fokus, en søknad sørover må vente.

NEI: Hans Martin Storø nådde ikke fram med sin bønn om å få med kommunestyret til å forberede søknad sørover. I bakgrunnen rådmann Arnt Wendelbo (til venstre) og varaordfører Rune Arstein. 

arkiv

KOLVEREID: Dette ble gjort ganske klart i debatten etter at Hans Martin Storø (V) fremmet sin interpellasjon om alternativt å søke mot Midte Namdal dersom forhandlingene med Vikna nå låser seg. Tanken ble på langt nær avvist i torsdagens kommunestyremøte, men både ordfører Steinar Aspli (Sp) og varaordfører Rune Arstein (H) ønsket alt fokus på de pågående drøftingene med Vikna.


– Må be om utsettelse


Venstres Storø inviterte kommunestyret til å vedta en alternativ utredning dersom forhandlingene med Vikna ble endelig skrinlagt i kommunestyremøtet 23. juni. Representanten foreslo også at myndighetene måtte søkes umiddelbart om utsettelse av fristen 1. juli på å vedta framtidig kommunestruktur.

I torsdagens møte modererte venstremannen sin frykt for at forhandlingene med Vikna skulle strande en smule fra den skrevne interpellasjonen han laget i 20. april.

– Den ønska løsningen – som jeg tror hele salen er enig i – håper jeg fortsatt er mulig. Men prosessen er vanskelig, sa Storø da han beskrev drøftingene med Vikna.

I sitt innlegg trakk han fram det felles forslaget fra Venstre i Nærøy og Vikna om en forhandlingsløsning, et forslag han mente var veldig bra. Fortsatt tror han denne løsninga er mulig å få til, men Storø ser samtidig svært alvorlig på om det mislykkes og Nærøy kommune blir stående alene. Det er først og fremst frykt for reduserte inntekter han begrunner sin iver etter å finne nye partnere i Midtre Namdal-kommunene med.

Ordfører Steinar Aspli syntes det var vanskelig å behandle en hypotetisk problemstilling, og han mente Storøs tanke var for lite drøftet i kommunen.

– Jeg ser på det som et positivt utspill, men det vil ikke virke like positivt om vi fatter et vedtak, mente ordføreren.


Kan prøve senere


Varaordfører Rune Arstein oppfattet at det i forhandlingsmandatet lå i kortene at man kunne gå videre på andre muligheter senere, men at det ikke ville være aktuelt så lenge forhandlingene pågår.

– Det har litt med å ri flere hester, oppsummerte Arstein.