Skoleelever bevarer kulturminner i Bymarka

Friluftsgruppa på Høknes ungdomsskole har dette skoleåret jobbet med å bevare kulturminner i Bymarka. Nå går Prosjekt Bymarka mot slutten.

UT I NATUREN: Friluftsgruppa fra Høknes ungdomsskole har blant annet jobbet med å bevare kulturminnene i Bymarka. Bak fra venstre: Siri Haugum Grongstad, Tommy Skjærvik, Noah Ekker-Espeli, Alida Marie Wærnes, Sohrab Emil Lingen Shirzadi, Amina Aden Gudow, Mathias Langås, Robin Tisløv Flaat, Iver Nyborg Enge, Oda Gjertsås, Melissa Celine Skjærvik, Mina Aasbø, Sunniva Haugan Halseth, Fredrik Aspli, Thea Kristine Gjerde Skaanes, Børge André Hansen Skogseth, Kristine Boldermo Juliussen, Håkon Ugseth Rørmark, Richard Johansen, Vidar Sturla Ganes Stamnes og Emil Elstad. Foran fra venstre: Daniel Ivar Ingebrigtsen, Bjarne Ravinde Otterbekk, Eva Lara Lohrengel, Jesper Andreassen, Ørjan Rosset, Karoline Holberg Weglo, Emma Othilie Nicolaisen, June Husby og Johannes Bakkland. 

FLYTTER FISK: Bak fra venstre: Nora Kristin Eid, Natalia Agnieszka Pastuszewska, Amalia Sumerina, Amina Aden Gudow, Yasir Abdiqatir Sa'ad, Mathias Langås og Johannes Bakkland. Foran fra venstre: Karoline Holberg Weglo, Iver Nyborg Enge og Kaja Synnøve Jørgensen Hoff flytter her yngel fra Alhusvatnet til et annet vatn. Foto: Privat 

Bak fra venstre: Amina Aden Gudow, Kristine Boldermo Juliussen og Alida Marie Wærnes Foran fra venstre: Robin Tisløv Flaat og Sohrab Emil Lingen Shirzadi 

Siri Haugum Grongstad 

arkiv

NAMSOS: – Det er varmt i dag. Vi har sikkert for mye klær på oss, sier Jesper Andreassen.

Han og nesten 30 andre åttendeklassinger er en del av friluftsgruppa og Prosjekt Bymarka. Et prosjekt som gruppa har jobbet med siden i fjor høst.

– Nå holder vi på med andre del, og 31. mai avslutter vi med overnattingstur i Bymarka, legger Amina Aden Gudow til.


Omfattende prosjekt


Prosjektet har fått over 80.000 kroner i støtte til gjennomføringa, og bakgrunnen for prosjektet var at prosjektgruppa ønsket å lage et undervisningsopplegg der de foretok en undersøkelse av vann som økosystem. I tillegg ønsket de å drive fiskekultivering av flere vann i Bymarka, samt se nærmere på og beskrive flere av kulturminnene.

– Og i dag skal vi ut for å plassere informasjonsskilt. Vi har med oss seks skilt som viser og forteller om kulturminnene i Bymarka, sier Andreassen.

– Har dere bare vært ute i naturen i dette prosjektet?

– Det har også vært en del teori i klasserommene, men det er best når vi er ute i naturen og lærer om kulturminnene.

– Det er vi som har skrevet og utformet skiltene selv, og dette er de første skiltene vi setter ut, forteller Andreassen.


Vil bevare minnene


Vidar Sturla Ganes Stamnes har sammen med Siri Haugum Grongstad hatt ansvaret for friluftsgruppa, og hadde i forkant av prosjektet lagt merke til at ingen av kulturminnene i Bymarka var merket.

– Derfor hadde vi lyst til å lage et prosjekt der elevene kunne bruke marka til å dekke mange læreplanmål i flere fag – blant annet naturfag, samfunnsfag, natur, miljø og friluftsliv, mat og helse, norsk og kroppsøving, sier Ganes Stamnes.

I tillegg til å lage informasjonsskilt om kulturminnene, har friluftsgruppa også bygget seks fiskeruser som skal brukes til å fange yngel i Alhusvatnet som skal settes ut i Havikvatnet og Langvatnet.

– Det er et stort prosjekt å flytte fisk fra et vatn til et annet. Og friluftsgruppa har faktisk gått til innkjøp av en båt som vi har brukt i prosessen, sier Jesper Andreassen.

– Hva synes dere om å være med på et slikt prosjekt?

– Det er veldig artig. Og så er vi mye sammen ute på tur. Det er jo ganske godt å være ute i naturen, sier Amina Aden Gudow.

– Hva er best av å være inne eller ute?

– Begge deler. Det er godt å slappe av foran tv-en noen kvelder, men også godt å være ute i naturen, smiler Gudow.