Foreslår bompenger for Trolldalen-løsning

Det er nå 25 år siden nytt tunnelprosjekt gjennom Trolldalen ble lansert – uten at noe har skjedd. Nå luftes tanken om bompengefinansiering.

FELLES: Mange har ventet på en løsning i Trolldalen, her fra et møte i april 2013. Fra venstre: ordfører i Nærøy Steinar Aspli, ordfører i Leka Per Helge Johansen, fylkesråd for samferdsel i Nordland Tove Mette Bjørkmo, kollega i Nord-Trøndelag Tor Erik Jensen, varaordfører i Leka Trond Hiller og ordfører i Bindal Petter Bjørnli. 

FAKSIMILE: Her er en sak fra 26. august 2011. 

arkiv

FOLDEREID: Meninga var den gang at prosjektet skulle starte i 1994, til en prislapp for den 370 meter lange tunnelen på 20 millioner kroner. I dag er ikke denne ekstremt dårlige og mye trafikkerte biten av Fv. 17 på noen prioriteringsliste – annet enn lokalt gjennom Ripyn (Regionalt infrastrukturprosjekt Ytre Namdal og Bindal).

Fylkesrådene for samferdsel i både Nordland og Nord-Trøndelag bekrefter at fylkesvegen er ute av listene. Frode Revhaug (H) i Nord-Trøndelag bebuder et møte med sin kollega i Nordland om saken. Willfred Nordlund (Sp) i Nordland ønsker å avvente en avgjørelse på om Fv. 17 blir omgjort til riksveg. Men det er fylkesråden i nordfylket som lanserer tanken om bompengeprosjekt for å løse den mangeårige problemvegen.

– Det er ikke regnet på trafikkgrunnlaget, men om kommunene kan tenke seg muligheten, går det an å vurdere.


Positive ordførere


Frode Revhaug i Nord-Trøndelag er også usikker på inntektsmulighetene, men synes dette er noe som kan vurderes. Ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp), synes også dette absolutt er en mulighet som bør vurderes.

– Vi vet jo ikke om det er realistisk. Men dette er en veldig viktig vegstrekning for to fylker, og skal vi ikke falle helt av lasset, må vi se om bompengefinansiering kan løse saken, fastslår nærøyordføreren.


To fylker - ett problem?


Og Aspli får full støtte fra naboordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal. – Forslaget kom veldig overraskende, det er ikke godt å si hvordan folk vil reagere. Bompenger er noe vi forbinder med byer, ikke for oss på landsbygda. Men jeg synes det absolutt er noe vi må se på og vurdere, sier Helstad, som påpeker at næringslivet er mest avhengig av vegen.

Hun har nettopp hatt med seg egen fylkesordfører og andre nordlandspolitikere på befaring i Trolldalen, og det er full enighet om hvor viktig denne vegen er også for Sør-Helgeland.

At Fv. 17-strekninga går gjennom to fylker er tidligere pekt på som ei forklaring på hvorfor ikke noe skjer med vegen. Helstad og Willfred Nordlund mener dette ikke bør være noe hinder. Steinar Aspli på sin side er ikke i tvil om at det har bremset prosjektet.