Han blir ny kommunikasjonsrådgiver i Namsos

Ole Morten Melgård ble fredag tilbudt stillinga som kommunikasjonsrådgiver i Namsos kommune,

Tilbudt ny jobb: Ole Morten Melgård. 

arkiv

NAMSOS: Melgård er 42 år gammel og jobber i dag som frilansjournalist. Han har røtter i Namsos.

Rådmann Gunnar Lien i Namsos kommune opplyser at det var 18 søkere til stillinga som kommunikasjonsrådgiver.

– Fire søkere har vært innkalt til intervju, sier Lien som mener det var mange gode kandidater og flere som fylte kriteriene for stillinga.

– Men etter en samlet vurdering er det enstemmig konkludert med å tilby stillinga til Ole Morten Melgård, sier han.

Rådmannen er glad for at det har vært stor interesse for jobben – og han er glad for at Namsos kommune har muligheten til å tilby den til en godt kvalifisert kandidat.

Rådmannen avventer tilbakemelding fra Melgård selv på det tilbudet som er gitt.

Lien opplyser at tiltredelse avtales nærmere, men sannsynligvis blir ikke Melgård å finne på kommunehuset i Namsos før 1. august.