Klipp fra NAs arkiv

arkiv

Her er noen tilfeldige klipp fra NA-arkivet om Trolldalen gjennom årene. Trolldalen har kanskje vært den største flaskehalsen på Rv og Fv 17 vinterstid i alle år.


28. oktober 1999: Nasjonal Transportplan (NTP) 2002–2011 gikk inn for satsing oppå stamveger, Trolldalen falt da bort. Nærøyordfører Steinar Aspli uttrykte frustrasjon.


4. april 2001: Nærøypolitikerne var skuffet over at vegsjefen ikke ville prioritere Trolldalen.


23. august 2004: Bindalsordfører Magne Paulsen etterlyste igjen Trolldalen-prosjektet da fylkespolitikere fra Nordland besøkte Bindal.


28. april 2006: Politiker Inge Sørhegge i Bindal etterlyste at noe skjedde i Trolldalen. Ordføreren forsikret om at saken ble tatt opp ved alle mulige anledninger.


7. februar 2007: Bindalspolitikerne vedtok på nytt å kreve utbedring av den ulykkesutsatte Rv 17 gjennom Bindal og nabokommunen Nærøy.


7. januar 2011: Denne gang var det politikerne i Leka kommune som krevde at Rv 17 kom inn i NTP og ble prioritert.


26. august 2011: Sp-toppene Jon Tørset fra Nordland og Randi Dille fra Nord-Trøndelag var sammen med lokalpolitikerne fra Leka, Bindal og Nærøy om å kreve Trolldalen inn i NTP.


8. september 2011: Nå var det næringsforeningene i Bindal og Nærøy som møtte en stortingsrepresentant og presenterte kravet om utbedring av Trolldalen.


30. april 2013: Fylkesrådene for samferdsel i Nordland og Nord-Trøndelag fastslo at det ikke fantes penger til å utbedre Fv 17 i Bindal og Nærøy.


6. desember 2014: Ripyn (Regionalt infrastrukturprosjekt Ytre Namdal og Bindal) ville opprioritere Trolldalen.


" Utfordringa ligger i at denne vegen går gjennom to fylker og mellom to vegregioner.

Tor Erik jensen

Daværende fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag