Knallstart for lærerutdanning i Rørvik

Den desentraliserte grunnskolelærerutdanninga i Rørvik har større søkning enn tilsvarende i Bodø. Sjansene er dermed store for studiestart i høst.

GLEDELIG: Koordinator Ivar Hatland er gledelig overrasket over søkermassen til grunnskolelærerutdanning i Ytre Namdal. 

arkiv

Rørvik: Kompetanseutviklingsprosjektet i Ytre Namdal ser altså ut til å få en knallstart. Val og Ytre Namdal videregående skoler står bak prosjektet sammen med Leka, Nærøy og Vikna. Regionen har et godt samarbeid med Nord universitet, som har det faglige ansvaret for grunnskolelærerutdanninga.

– Vi er gledelig overrasket, innrømmer studieveileder Hans-Kristian Øyan ved Nord universitets avdeling på Levanger. Tallet for førsteprioritet-søkere er veldig høyt, men Øyan understreker at ledige studieplasser kunngjøres 20. juni. Førsteprioritetssøkerne kan endre sine søknader fram til 1. juli, da vet man mer om det endelige søkertallet.

Kompetanseutviklingsprosjektet har i vinter gjennomført et kvalifiseringsprosjekt for aktuelle studenter som trenger å fullføre generell studiekompetanse eller forbedre karakterer. I tillegg har 38 personer fullført veilederutdanning.


Halvparten fra distriktet


Rundt halvparten av søkerne til tilbudet i Ytre Namdal kommer fra distriktet, men det er også søkere fra resten av Trøndelag, Nordland og andre deler av landet. Koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal, Ivar Hatland, er i likhet med studieveilederen gledelig overrasket over den store søkermassen. Det er tidligere antydet at det måtte til minst 25 studenter for å komme i gang med det desentraliserte tilbudet.

– Nå tror jeg studiet starter, konkluderer Hatland.


Må skaffe overnatting


Såpass sikre er prosjektledelsen lokalt at arbeidet med å kartlegge overnattingsmuligheter i Rørvik så smått har startet. Rent praktisk er det desentraliserte opplegget organisert med seks ukessamlinger i løpet av skoleåret og undervisning på nett via Skype.

Det er Nord universitet som skaffer lærerkreftene til studiet. Ifølge Ivar Hatland er det jobbet mye med å få studiet i Ytre Namdal på plass. Når skjæringsdatoen i juni nærmer seg, vet universitetet mer om hvor mange søkere det er som fortsatt vil velge Rørvik.

Interessen så langt er uansett en fjær i hatten for arbeidet med kompetanseheving i Ytre Namdal. Lærerbehovet er der, i vår ble det lyst ut 20 stillinger.