Medlemsflukt etter homofili-misnøye

Flere namdalinger har meldt seg ut av kirka siden april – enn i hele 2015!

BEKLAGER: Prost i Namdalen, Dagfinn Thomassen, mener det er bekagelig at vedtaket om homofili vielse har ført til at mange nå velger å forlate Den norske kirke. FOTO: BJØRN TORE NESS 

MANGE UTMELDINGER: På fire uker har i overkant av 3.000 nordmenn meldt seg ut. I Namdalen har 44 forlatt kirka. 

Utmeldinger etter kirkemøtet i april:

Flatanger: 0

Namsos: 34

Fosnes: 1

Nærøy: 7

Vikna: 7

Leka: 0

Overhalla:0

Høylandet: 0

Grong: 0

Namsskogan: 0

Røyrvik: 0

Lierne: 0

arkiv

NAMSOS: – Dette er store endringer i medlemsmassen i forhold til det vi er vant til. Det har siden april vært flere utmeldinger enn det vi har på et helt ordinært år, sier kirkeverge i Nærøy og Leka, Britt Tove Edvardsen.

Misnøye med vedtak

I løpet av fire uker etter Kirkemøtet i Trondheim, har nesten 3.000 nordmenn meldt seg ut av Den norske kirke. Kirkevergen i Nærøy og Leka har fått tilbakemeldinger fra flere om at misnøye med vedtaket om vielse av homofile, er årsak til at de har valgt å melde seg ut.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra flere om at det er det som skjedde i Trondheim er hovedårsaken til at de har valgt å melde seg ut, sier Edvardsen.

Fra 3-4 til 34

Størst er forskjellen i Namsos. Der er antallet som har meldt seg ut på fire uker mer enn det tidobbelte av antallet som melder seg ut iløpet av et «vanlig år».

I Namsos har 34 personer meldt seg ut siden vedtaket på Kirkemøtet, som har ført til at mange ikke lenger føler seg heime i Den norske kirke.

Hittil i år har rundt 6.000 medlemmer i statskirka meldt seg ut.

– Det er beklagelig at folk velger å melde seg ut av kirka. Men som prost må jeg respektere dette, jeg har ikke noe annet valg. Men Den norske kirke har ingen å miste. At noen oppfatter dette vedtaket som så viktig at de velger å melde seg ut, er trist. Jeg hadde håpet at vi kunne leve under samme tak til tross for dette vedtaket, sier prost i Namdalen, Dagfinn Thomassen.

Fryktet ikke utmeldinger

– Hadde du fryktet masseutmelding etter vedtaket?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg må si at jeg er litt overrasket over hvor mange fra Namsos som har meldt seg ut. Det kom som en overraskelse, sier prosten.

Vedtaket om vielse av homofile skal diskuteres i prestefellesskapet 16. juni.

– Der skal vi blant annet snakke om hvordan vi skal håndtere prester og kirkelig ansattes reservasjonsrett mot å delta i vielsesseremonier for likekjønnede, sier Thomassen.


Utmeldinger etter kirkemøtet i april:

Flatanger: 0

Namsos: 34

Fosnes: 1

Nærøy: 7

Vikna: 7

Leka: 0

Overhalla:0

Høylandet: 0

Grong: 0

Namsskogan: 0

Røyrvik: 0

Lierne: 0