300 mill. mer til rusfeltet

Nå vil staten gi 300 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet.

Mer å rutte med: Elin Agdestein forteller at staten nå vil gi 13,6 millioner kroner til Nord-Trøndelag til bruk på rusavhengige i 2017.  

arkiv

NAMSOS: Å prioritere rus og psykisk helse er en av regjeringens sentrale målsetninger i helsepolitikken.

Lenge har ikke rusfeltet fått den oppmerksomheten og prioriteringene som utfordringene på området tilsier. Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene vært enige om en forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet med en ramme på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020.

Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer.

- Kommunene i Nord-Trøndelag har i år fått i overkant  av 7,5 millioner kroner ekstra av staten, til rustiltak. Nå varsles det at vi i 2017 får  drøyt 6 millioner kroner ekstra  på toppen av det, sier Elin Agdestein.

Det betyr at Nord-Trøndelag samlet sett har fått 13,6 millioner til rusavhengige i 2017, som følge av de to første årene av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet.

- Det er noe vi er glade for, sier Agdestein.

Til eksempel:

Namsos får 616.000 kr ekstra, totalt 1,4 mill kroner   

Vikna får 178.000 kroner ekstra, totalt 386.000 kr    

Nærøy pluss 231.000 kroner, som gir en total på 476.000 kr    

Grong pluss 134.000 kroner ekstra, totalt 284.000 kroner.

Overhalla får 137.000 kroner eksta, som gir en total på 307.000 kroner i 2017.

- Dette er penger som jeg vil tro kommer veldig godt med lokalt og vil gjøre kommunene i fylket bedre i stand til å gi rusavhengige den hjelpen de trenger, sier Agdestein.