Bindalinger satser på frittgående gris

Det nøffer i skogen

Mette og Aleksander Lundseng har tro på at folk vil ha grisekjøtt med kvalitet. Nå er de i gang med prøveproduksjon av frilandsgris.

HAR TRO PÅ FRITTGÅENDE GRIS: Mette og Aleksander Lundseng vil satse på frittgående gris på gården heime i Nord-Horsfjord. Størrelsen på produksjonen vil det være etterspørselen som avgjør. 

SOSIALE DYR: Griser er lette å temme, og får lett kontakt emd folk. Når Aleksander kommer inn i innhegningen så kommer grisene med en gang og vil ha kos. 

MIDDAGSLUR: Grisene har et skjul de kan krype inn i. Men de trives like godt utendørs. 

arkiv

NORD-HORSFJORD: – Frilandsgris er enkelt sagt en gris som får gå ute hele året. I tillegg lar vi dem vikse seg betydelig større enn standarden i Norge, forteller Aleksander Lundseng som nå er i gang med en liten prøveproduksjon. En prøveproduksjon som de håper skal bli så vellykket at de ser muligheten for å utvide med eget slakteri og videreforedling.

– Vi hadde 11 griser som ble slaktet før jul. Det kjøttet solgte vi unne på to dager. Da bare som halve slakt. Nå har vi fem griser som skal slaktes, og da har vi planer om å legge litt mer i det, sier Mette Lundseng.


Kjøttpakker


– Siden vi er inne i en fase der vi prøver litt forskjellig har vi bestemt oss for å selge pakker på 12–15 kilo med kjøtt fra forskjellige deler av grisen. VI kan ikke bare selge ribbe og bacon, sier Aleksander.

Målet er at hele dyret skal brukes.

– Vi har knyttet til oss noen kjøpere som har lovet at de skal komme med både ris og ros. For oss er det veldig viktig at vi får tilbakemeldinger slik at vi kan lære av det. Både når det gjelder smak og kvalitet på kjøttet, og når det gjelder hvordan vi pakker og selger produktet, sier de.


Store griser


I tidligere tider var det storstilt griseproduksjon på gården, og det står et grisefjøs klart med plass til mange hundre gris.

– Vi har litt planer om at en del av fjøset skal bli inneområde for grisene på vinteren slik at de kan velge om vi vil gå ute eller inne.

Men målet er at de skal oppholde seg utendørs så mye som mulig.

–De får trim, og det gir bedre kjøtt.

Slaktevekta de ser for seg vil ligge på rundt 110 til 115 kilo.

– Men her er vi ganske åpne. Det er stor forskjell på hvor mye fett folk vil ha. Vi kan på sikt spesiallevere gris i alle størrelser hvis ønskelig.

Grunnen til at de satser på eget slakteri er avstand.

–Nærmeste slakteri for gris i Nordland er Bjerka nord for Korgen. Det er for langt. Grisen blir stresset og får ikke den gode kvaliteten vi er ute etter. Det er mye bedre å gjøre den jobben her på gården.

Og når de får videreforedling på plass vil de kunne levere egne spesialiteter i tillegg til kjøtt i middagsporsjoner.