Fire nye naturreservat skal få forvaltningsplaner

Åpent møte om vern

I fjor høst ble det vedtatt 11 nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Åtte av disse ligger i Namdalen. Nå skal det lages forvaltningsplaner.

OVER 100 VERNEOMRÅDER: Kartverket til naturbase.no viser over 100 verneområder i Namdalen. Nå lages forvaltningsplaner for de siste 11 som ble vedtatt i vinter. 

arkiv

KOLVEREID: – Vi er i gang med forvaltningsplan for Lødding i Namsos, og vi skal nå starte planarbeidet for fire nye naturreservat i Namdalseid, forteller Marie Uhlen Maurset hos Fylkesmannen.

De starter med et åpent oppstartsmøte 26. mai på Samfunnshuset i Namdalseid.

– Der kan alle som har noen form for interesser inne i de fire områdene kan komme med innspill, sier Maurset.

Alle brukere

Møtet er åpent for dem som bruker områdene i næring, og de som bruker fritida i de nye naturreservatene.

– Det kan være jegere, hytteeiere, grunneiere, friluftsfolk og reindrifta. Vi vil gjerne ha innspill fra alle som har noen formening om hvordan disse områdene skal forvaltes,

Det er laget verneforskrifter for områdene, og forvaltningsplanene skal rettlede hvordan bruken av områdene kan tilpasses best mulig, slik at man kan ta vare på de naturverdiene som ligger der.

– Men ved å komme med innspill allerede nå mens vi er i oppstarten av arbeidet med forvaltningsplanen, kan interessenter som på en eller annen måte har tilknytning til de verna områdene, få gjort tilpasninger i planen såfremt det ikke strider mot bestemmelsene i verneforskriften. Blant annet kan retningslinjer for utkjøring av skutt storvilt være noe som kanskje skal inn i forvaltningsplanen, sier Maurset.

Samtidig som Fylkesmannen jobber med forvaltningsplaner for de 11 siste naturreservatene, gjenstår det litt på de områdene som ble vernet i 2011.

– Noen av de områdene som ble vedtatt i siste runde, blant annet Lødding naturreservat, ligger tett opp til Almdalen-Ekorndalen naturreservat som ble etablert i 2011. Da er det naturlig å se disse i sammenheng, og utarbeide forvaltningsplaner parallelt.

Over 100 verneområder

I Namdalen er det nå over 100 verneområder med forskjellig status. Noen er veldig store, som blant annet nasjonalparkene i indre deler av Namdalen som dekker flere tusen kvadratkilometer og noen er veldig små. Som for eksempel Reinbjørmyra naturreservat i Overhalla som er på beskjedne 100 dekar.