6 millioner til bedre mobildekning

Fylkesråd Terje Sørvik vil bruke tre millioner kroner til å bedre mobildekninga i Indre Namdal.

Styrker mobilnettet: Terje Sørvik.Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

STEINKJER: Det kommer fram i en saksutredning Sørvik legger fram for Fylkesrådet onsdag.

Sørvik, som er fylkesråd for miljø og regional utvikling i Nord-Trøndelag, peker på at Indre Namdal er en av de regionene hvor det er flest områder med manglende mobildekning.


Roser kommunene

«Utbygging av mobildekning og breibånd i de områdene som mangler dette er et viktig tiltak for å stimulere til både bolyst og næringsutvikling. Kommunene i Indre Namdal har gjort en god kartleggingsjobb og fått fram et bilde over hvilke områder som mangler mobildekning», skriver Sørvik i sitt framlegg.


Totalt 6 millioner

«Gjennom støtte til dette prosjektet trekker vi utviklinga i riktig retning og får på plass mobildekning i noen av disse områdene», oppsummerer han

Totalt vil Sørvik bruke seks millioner til å bedre mobildekninga. De siste tre millionene vil bli fordelt til resten av fylket.

Fylkesrådet vedtar Sørviks innstilling i sitt møte 18. mai.