Hotellstreiken inne i sin tredje uke i Namdalen.

Dobbelt så mange som før streiken

Fellesforbundet i Namdalen opplever at mange flere vil organisere seg som følge av streiken.

STREIKEMØTE: Streikeviljen og evnen er fortsatt stor blant de streikende på Scandic Rock City. Onsdag var det streikemøte på Folkets Hus i Namsos. Foran: Beate Brenden og Tor Åge Prestvik. Rundt bordet fra venstre: Fredrik Tisløv, Ibrahim Hamraz, Robert S. Nikolaisen, Arve Larsen, Lena Antonsen, Per Magne Skevik og Knut Skåle.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Siden konflikten startet har vi fått 12 nye medlemmer blant våre kolleger på hotellet, sier Arve Larsen i Fellesforbundet.

Det betyr at siden de ble tatt ut i streik har de doblet antall medlemmer.

– Jeg er utrolig stolt av både måten våre tillitsvalgte og medlemmene har håndtert situasjonen på, og selvsagt svært fornøyd med at den lokale klubben har fått mange nye medlemmer. Det viser at folk ser at det arbeidet som gjøres har betydning for deres egen hverdag, sier Knut Skåle, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet.

Nye medlemmer

17. mai ble ytterligere 50 fagorganiserte over hele landet tatt ut i streik, slik at totalt har over 7.200 lagt ned arbeidet. Fellesforbundet har allerede varslet plassfratredelse for dem som meldte seg inn fra streiken var et faktum og fram til 11. mai. Noe som betyr at de kan være i streik fra neste uke.

Dette gjelder blant annet flere ansatte på Scandic Rock City.

– Hvorfor meldte dere inn etter at streiken kom i gang?

– Det er vel egentlig bare sløvhet som har gjort at jeg ikke har gjort det før, slik at konflikten ble en påminnelse om hvor viktig det er å ha ryddige og regulerte arbeidsavtaler, sier servitør Lena Antonsen.

Kokkelærling Fredrik Tisløv sier at for ham handler det om mer enn bare streik og konflikt.

– Tariffavtaler og forhandlingsrett er selvsagt det viktigste, men for meg handler det også andre fordeler gjennom fagforeninga og det at man jobber for et felles mål, sier han.

Slitsomt mentalt

Onsdag var de røde dagene på kalenderen unnagjort, uten at det har vært bevegelse i hotellstreiken.

– Hvordan er streikeviljen når dere tar fatt på den tredje uka i streik?

– Vi møtes hver dag og planlegger hva vi skal gjøre, så viljen er like fast som den har vært hele tida. Vi er innstilt på at konflikten kan vare, selv om vi gjerne hadde sett at det kom en løsning, sier Larsen.

Beate Brenden føyer til at det ikke er noen ferie å være i streik.

– Det er faktisk ganske slitsomt. Vi er glad i jobben vår, og skulle selvsagt helst vært på jobb, og det tar på mentalt å være i en konflikt som ligger utenfor vår egen styring, sier hun.

– Hva tar på?

– Usikkerheten omkring om vi skal på jobb eller fortsatt streike, for noen kanskje også omkring egen økonomi hvis det blir langvarig. Det er mange tanker som svirrer i hodet omkring det å være i konflikt, sier hun.

Rett før pinse meldte flere medier at det var kontakt mellom partene, og at det skulle ha kommet et utspill fra NHO som kunne tolkes som et forslag til en løsning.

Ingen tilnærming

– Det er helt ukjent for meg, og jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at det foregår noen form for kontakt eller forhandling, for det kjenner jeg ikke til, sier Skåle.

På Fellesforbundets heimeide opplyste forbundet 17. mai at det ikke var noen ny tilnærming mellom partene.

– Hva skal til for å komme nærmere en løsning?

– Ballen ligger hos NHO Reiseliv og et initiativ må komme fram dem. Fellesforbundets holdning er tydelig kommunisert og den står fast, sier Skåle.

Opprinnelig var det 13 ansatte på Scandic Rock City som ble tatt ut i streik.

Hotellet er i praksis stengt, selv om noen personer som har ledelsesfunksjoner fortsatt er på jobb.

– Dette er ikke i konflikt med streiken, presiserer Larsen.

– Men streikevakt ved et stengt hotell?

– Det handler om to ting, å informere publikum om bakgrunn for konflikten og samtidig se til at ingen jobber i strid med streiken, sier han.

Larsen sier at de tidlig under streiken rapporterte noen tilfeller av det de oppfattet som streikebryteri .

– Men vi har hele vegen hatt en god tone med den lokale hotelledelsen. For oss er det svært viktig med tanke på at vi fortsatt skal jobbe sammen når konflikten er løst, sier Larsen.

På Folkets Hus i Namsos onsdag formiddag planla streikevaktene et besøk hos kolleger på Kysthotellet i Rørvik og Heia gjestegård.

– Det tenker vi for å gi dem oppmuntring og støtte. Det kan føles ganske ensomt å være i streik når man kun er noen få og bedriften man jobber for går mer eller mindre som normalt, sier han.