Hellesø utfordrer folket i Vikna

– Jeg har forventninger om at det kommer mye engasjerte folk.

Inviterer til dialog: Ordfører Amund Hellesø håper Viknas befolkning kjenner sin besøkelsestid når han inviterer til folkemøte. 

arkiv

RØRVIK: Formålet er å skape dialog og debatt om fordeler og ulemper ved ei kommunesammenslåing når ordfører Amund Hellesø inviterer til folkemøte torsdag kveld.

– Når befolkninga blir utfordret i en så viktig sak, har jeg forventninger om at det kommer mye folk og at det er et godt engasjement, sier han.

– Hvis folk er villige til å si hva de tenker, kan det gi oss noen tilbakemeldinger som gir debatten et bredere ståsted.

Ordføreren kommer til å orientere om prosessen, og si noe om bakgrunnen for arbeidet.

– Etterpå får folk diskutere litt. Erfaringsmessig summer det bedre rundt et kaffebord enn i en sal, sier han.

– Så oppsummerer vi innspillene og inviterer til debatt.

Hellesø håper også at politikere i Vikna møter opp i Samfunnshuset, og han oppfordrer spesielt medlemmene i formannskapet til å ta turen.