«Fra bås til løsdrift»

Like aktuelt problem

Arrangørene har fjernet årstallet på temamøtet «Fra bås til løsdrift». Men temaet er like aktuelt som før jordbruksfohandlingene gikk i boks pinsehelga.

AKTUELT: Bondelagsleder Tormod Bergum mener temamøtet om løsdrift er like aktuelt som før forhandlingene gikk i boks. 

arkiv

NAMSOS: Medarrangør og leder i Namsos Bondelag, Tormod Bergum, påpeker at forhandlingsresultatet må godkjennes av Stortinget, men det vil etter alle solemerker skje. Gårdbrukerne i Midtre Namdal er for lengst invitert til møte med tema «Fra bås til løsdrift i 2024» på Høylandet 25. mai og i Namsos 26. mai.

– Vi har fjernet årstallet 2024, men temaet er fortsatt aktuelt. Nå var det også noe overraskende at denne utsettelsen skulle komme, innrømmer Tormod Bergum.

Utsetter nedleggelsen

Det er bondelagene i Midtre Namdal som arrangerer temamøtet sammen med Tine og Nortura. Det tekniske opplegget har Namsos og Namdalseid Bondelag. Mandagens møte foregår på Høylandet skysstasjon, mens det på torsdag arrangeres i Namsos samfunnshus.

– Årstallet ble endret til 2034, men kravet ligger der uendret. I dag produseres 50 prosent av melka i båsfjøs, og det må til store investeringer for ei omlegging til løsdrift, påpeker bondelagslederen.

– Men tror du utsettelse av kravet kan føre til et en del bønder likevel ikke legger ned gårdsdrifta?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror de som hadde tenkt å legge ned, kanskje fortsetter litt lenger enn planlagt, svarer Bergum.

Han har ikke rukket å diskutere forhandlingsresultatet med andre kolleger ennå. En utsettelse av kravet om løsdrift endrer likevel ikke stort for yrkesutøverne. De enorme investeringene må til uansett i framtida. Bondelagslederen sier oppgjørene de siste årene ikke skaper den nødvendige optimismen, resultatet er egentlig bare «status quo».

Må «slå i hjel naboen»

– Staten må følge opp med midler som gjør det mulig å investere. Jeg savner at ikke staten klarer å se sammenhengen og betydninga av sikker sysselsetting i distriktene. Jeg føler ikke noen giv, sier Tormod Bergum.

Det han spesielt etterlyser, er muligheten for små og mellomstore bruk til å kunne klare seg. Han beskriver følelsen med at man må «slå i hjel naboen» for å vokse.

– Skal vi satse, må vi satse på bekostning av noen.

Ifølge Bergum er foredragsholderen fra Tine, bygningsplanlegger Svein Åge Vangdal, opptatt av nettopp det å kunne investere for små bruk. De andre foredragsholderne på møtene er Anja Gotvassli, Sparebank 1 Midt-Norge, Gunnar Aunsmo, Tine og John Bjarne Falch, Mattilsynet.