802 namsosinger spurt om kommunesammenslåing

Sju av ti positive til storkommune

Namsosingene er positive til sammenslåing med sine nabokommuner. – Et klart signal som det er lett å forholde seg til, sier rådmann Gunnar Lien.

KLART RÅD: Innbyggerne i Namsos gir rådmann Gunnar Lien og politikerne er klart råd i spørsmålet om kommunesammenslåing. En undersøkelse utført av Opinion viser at sju av ti spurte er positive til at Namsos slår seg sammen med nabokommunene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse og fått svar fra 802 namsosinger. Der går det fram at 71 prosent av de spurte er enten «svært positive» eller «ganske positive» til sammenslåing med Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Høylandet.

Samtidig sier 16 prosent at de er enten «ganske negative» eller «svært negative» til kommunesammenslåing, mens 12 prosent gir uttrykk for at de er verken positive eller negative.

– Et godt grunnlag

– Målet med innbyggerundersøkelsen var å få fram et representativt bilde av holdningene som er i befolkninga når det gjelder spørsmålet om kommunesammenslåing. Det mener jeg at vi har lyktes med. Intervju med 800 personer gir et bedre grunnlag for den videre behandlinga av saken enn det ei folkeavstemning med et mulig beskjedent oppmøte ville ha gitt, sier Namsos-rådmannen.


Les også:

Fornøyd ordfører

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) er mer fornøyd enn overrasket over resultatet av undersøkelsen.Undersøkelsen viser at flertallet av innbyggerne er positive til ei sammenslåing, uansett kjønn, alder eller om man jobber i privat eller offentlig sektor, eller ikke er yrkesaktiv.

De eldste mest positive

Det er de eldste innbyggerne som er mest positive. 80 prosent av de spurte som er over 60 år, ga uttrykk for ei positiv holdning. 54 prosent av de spurte mellom 16 og 29 år svarte det samme. For aldersgruppa mellom 40 og 60 år er 76-77 prosent positive til at Namsos slår seg sammen med nabokommunene.

Det store flertallet av de spurte namsosingene mener samtidig at det spiller mindre rolle om det til slutt ender med sammenslåing hvor ikke alle de fem andre kommunene blir med.

Undersøkelsen viser også at fire av ti mener at de kommunale tjenestene blir bedre i en ny storkommune, mens to av ti tror at de blir dårligere.

Om vilkårene for lokaldemokratiet blir endret i en ny kommune, er oppfatningene delte. 30 prosent tror de blir bedre, 35 prosent mener verken bedre eller dårligere, mens 31 prosent tror lokaldemokratiet får dårligere vilkår.

– Hvordan vurderer du som rådmann resultatet av innbyggerundersøkelsen?

– Det var forventet at namsosingene ville være positive til kommunesammenslåing. Men at svaret skulle bli så entydig, var i overkant av det jeg på forhånd hadde regnet med, sier Gunnar Lien som også framhever det faktum at oppslutninga er nesten like stor om det ender med ei kommunesammenslåing hvor ikke alle fem kommunene som har skrevet under på intensjonsavtalen, blir med.

– Det er et viktig moment å ha med i de vurderingene som skal gjøres. Resultatet av undersøkelsen vil inngå som en del av rådmannens saksutredning når formannskapet og kommunestyret i juni skal behandle intensjonsavtalen, Samlet sett er jeg glad for å ha fått en rapport på bordet som gir tydelige signaler og som det er lett å forholde seg til, sier Gunnar Lien.