Flere kvinner enn menn er mot kommunesammenslåing, og de yngste er de argeste motstanderne

«Overhalla bør være enestående!»

Hos Zik Zaks frisør på Ranemsletta gjelder ikke loven om at kunden alltid har rett.

DET SNAKKES: På frisørsalongen Zik Zaks i Overhalla debatteres kommunesammenslåing heftig. Simen Bjørkli er uenig med frisørene Gro Lysberg og Maja Strand (til høyre).FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: Oppdraget vårt er «å ta pulsen på bygda», tre dager før folkeavstemninga om kommunesammenslåing.

Hva er vel da mer naturlig enn å oppsøke bygdas frisørsalong? De to frisørene snakker jo med bygdefolket hele dagen lang, og kommunesammenslåing har helt sikkert vært et hett tema de siste ukene og månedene.

Har ikke bestemt seg

I frisørstolen denne fredags formiddagen sitter Simen Bjørkli (24). Han får klippet håret til helga, og mens Gro Lysberg går løs på manken, går praten livlig om både dette og hint. Bak står Maja Strand og følger med på samtalen. Og ja, de har alle tre fulgt med på debatten om kommunesammenslåing.


  • Les også:

    200 overhallinger er spurt om kommunesammenslåing

    Flertallet sier nei

    Overhallingene sier et klart nei til at kommunen skal slås sammen med de fem andre kommunene i Midtre Namdal. Størst motstand er det blant de yngste.


– Jeg har lest mange innlegg om saken i NA, og per nå vet jeg neimen ikke helt hva jeg skal stemme, sier Maja Strand, men så tilføyer hun:

– For å være ærlig er jeg vel mest tilbøyelig til å si nei. I alle fall som det ser ut nå.

Simen Bjørkli er ja-mann. Hans hovedargument er at større enheter står sterkere i samfunnet. Kommunene i Namdalen bør forene kreftene sine. Da er de bedre rustet til å få gjennomslag sentralt.

Bjørkli mot strømmen

Som ung har Bjørkli inntatt et annet standpunkt enn majoriteten av hans aldersgruppe. Spørreundersøkelsen Opinion har utført for NA viser at det er de yngste som er de argeste motstanderne av en kommunesammenslåing – og at kvinnene er de største motstanderne.

– Oi, sier du det? De yngste? Det hadde vi ikke trodd, sier Lysberg og Strand og titter på hverandre.Som frisører tar de pulsen på bygda hver dag, og de blir forundret når vi forteller at de eldste er mest positive til en kommunesammenslåing.

– Vårt inntrykk er helt motsatt, sier de.

De er enig i at bygda er splittet foran folkeavstemninga kommende mandag.

– Mange er veldig mot at Overhalla skal slå seg sammen med andre kommuner, sier Lysberg og Strand.– Hvorfor er de motstandere?

– Det går på at vi vet for lite om hva som skjer. Vi har mange bra arbeidsplasser og mye bra folk i arbeidslivet. Jeg tror vi greier oss bra alene, sier Gro Lysberg og tilføyer:

– Vi vet hva vi har, ikke hva vi får.

Like bra tjenester?

Hun forteller at skepsisen også omhandler tjenestetilbudet i egen kommune, et tjenestetilbud innbyggerne er meget fornøyd med i dag.

– Folk er redd for at det skal bli dårligere dersom vi går inn i en stor kommune, sier hun og legger til:

– Hvis det viser seg å være en dårlig løsning å stå alene, regner jeg med det går flere tog som vi kan hoppe på.

Ja-mannen Simen Bjørkli er opptatt av at det, ved en kommunesammenslåing, bør det være en overgangsfase over lengre tid slik at kommunene kan lære av hverandres styrker.

Skremselspropaganda

– Jeg tenker at det bør gå an med en kommune-skilsmisse dersom det etter en prøveperiode på eksempelvis tre år skulle vise seg at ting ikke fungerer som antatt, sier Bjørkli.

Han peker på at det er mye skremselspropaganda ute og går i Overhalla.

– Som hva?

– Ja, for eksempel snakkes det om at tannlegen kommer til å forsvinne ved en kommunesammenslåing, sier trekløveret.

– Og hvem har funnet på det?

– Det vet vi ikke, men det er sånt det snakkes om i bygda om dagen, svarer de og legger til at sentraliseringstanken gjør seg gjeldende i folks tankesett.

– Mange er redd for at Hunn skole forsvinner dersom Overhalla slår seg sammen med Namsos – og at ungene må reise til byen for å gå på skole. Sånt er en snakkis nå, og det er mest det negative folk ytrer seg om, ikke det som eventuelt vil være positivt ved å gå inn i storkommunen Midre Namdal pluss, sier de tre overhallingene.