200 overhallinger er spurt om kommunesammenslåing

Flertallet sier nei

Overhallingene sier et klart nei til at kommunen skal slås sammen med de fem andre kommunene i Midtre Namdal. Størst motstand er det blant de yngste.

KLART SVAR: En spørreundersøkelse Opinion har gjort for NA viser at 56 prosent av overhallingene sier nei til kommunesammenslåing, mens 31 prosent svarer ja og 13 prosent vet ikke. Ordfører Per Olav Tyldum er forsiktig i sine kommentarer til resultatet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra NA hvor 56 prosent av de 200 overhallingene som ble spurt, sier nei til kommunesammenslåing. 31 prosent har svart ja, mens 13 prosent svarte at de ikke vet.

Forsiktig ordfører

Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum (Sp) er forsiktig i sine kommentarer til resultatet av undersøkelsen.

– Dette er et signal som er greit nok. Jeg vil legge vekt på at det er overhallingenes stemmer under folkeavstemninga mandag som vil være avgjørende, sier ordfører Tyldum som ikke vil gi uttrykk for om han er fornøyd med den store overvekten av motstand mot kommunesammenslåing.


  • Les også:

    Flere kvinner enn menn er mot kommunesammenslåing, og de yngste er de argeste motstanderne

    «Overhalla bør være enestående!»

    Hos Zik Zaks frisør på Ranemsletta gjelder ikke loven om at kunden alltid har rett.


– Det er bare 200 som er spurt og resultatet må vurderes med det som utgangspunkt. Uansett hva som blir utfallet mandag, vil vi ha ei krevende tid foran oss. Vi er midt i et sterkt ordskifte hvor det framsettes karakteristikker som selvsagt blir registrert. Som ordfører er det riktig – og viktig – at jeg har tro på egen kommune, sier Per Olav Tyldum.

Undersøkelsen viser at motstanden er størst blant de yngste. I aldersgruppa 16–29 år sier 73 prosent nei og 17 prosent ja, mens det blant personer over 60 år er 39 prosent som sier ja og 54 prosent som sier nei.

Klart nei fra de yngste

Minst forskjell mellom de som har svart ja eller nei til kommunesammenslåing, finner vi i aldersgruppa 30-44 år. Her sier 38 prosent ja og 42 prosent nei, mens 20 prosent har svart «vet ikke».Resultatet viser også at flere menn enn kvinner svarte ja – 38 prosent av mennene som ble spurt, er positive til kommunesammenslåing mens 24 prosent av kvinnene kom med samme svar.

Ordfører Tyldum advarer overhallingene mot å tro at utfallet er gitt.

– Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre folk om å bruke stemmeretten sin ved folkeavstemninga mandag. Stor oppslutning vil bety mye når kommunestyret i juni skal behandle spørsmålet om kommunesammenslåing, avslutter Overhalla-ordføreren.