Grunnsjekk viste leirefunn

Fredag ble det foretatt grunnsjekk av området nye Skage barnehage skal bygges på.

Grunnsjekk: Roger Johansen, teknisk sjef i Overhalla. 

arkiv

SKAGE: – Nå har vi kartlagt området og det er funnet et mindre område med leire, sier Roger Johansen, teknisk sjef i Overhalla.

– Undersøkelsen var mer etter føre-var-prinsippet, legger Johansen til.

Det ble ikke funnet store mengder med leire.

– Det er ikke snakk om mye. Et lag på cirka en meter, og det er i en sone på 15-20 kvadratmeter, sier Johansen.

Området er blitt vurdert i en geoteknisk rapport tidligere, så det var ikke forventet noe drastisk resultat etter fredagens undersøkelser.

– Det er bra en er føre var, for hvis ikke kunne det ha blitt problemer med avløp og strøm, så entreprenørene fortjener all honnør for det, sier Johansen.

Den leira som har funnet har lite å si for bygningsarbeidet.

– Dette har ingenting å si for utbygginga. Det vil bli noen små korrigeringer. Dette funnet fører ikke meg seg noen store konsekvenser, sier Johansen og legger til:

– Dette er smårusk. At sånt inntreffer i begynnelsen av en byggeprosess, er helt naturlig.

Om ett år og to til tre måneder skal barnehagen være ferdig og klar til bruk.