Museumspedagogen er på plass i Namsos

Her er Kunstmuseets nye museumspedagog

1. mai startet Ingeborg Bodzioch i jobben som museumspedagog hos Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. – Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang, sier hun.

Lang erfaring: Den nye museumspedagogen til Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Ingeborg Bodzioch, ser fram til å bli en del av lokalsamfunnet i Namsos. 

arkiv

NAMSOS: Kunstmuseet i Nord-Trøndelag fikk en million kroner i statsbudsjettet for 2016 til blant annet opprettelsen av en museumspedagog-stilling. 1. mai var det nye tilskuddet i arbeidsstokken til kunstmuseet på plass i Namsos, og etter tre uker i jobben gleder hun seg til fortsettelsen.

Ingeborg Bodzioch kommer opprinnelig fra Stavanger, men har ikke bodd på heimplassen siden hun flyttet til Frankrike for å gå på kunstskole. Der bodde hun i ett år før hun flyttet tilbake til Norge og Bergen for å starte på Universitetet. Her tok hun fagene kunsthistorie, kunstfilosofi, massekultur og folkekultur, og endte til slutt opp med tok cand. mag (det som i dag kalles bachelor). Fem år gikk og hun flyttet til USA hvor hun stiftet familie og bodde i sju år.

– Jeg jobbet da hos Museum of Fine Art i Houston hvor jeg hadde hovedansvar for å formidle kunsten ut til folk. Det var en frivillig stilling og jeg jobbet blant annet med den kulturelle skolesekken og laget program og verksted i forbindelse med det. Slik jeg også skal gjøre her, forteller Bodzioch.

I løpet av årene hun bodde i USA jobbet hun også hos Carl Jung Education Center hvor hun hadde ansvar for å lage verksted rettet mot nettopp dette å gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum.

Kunstner

– Jeg lagde noe som fikk navnet «The play of art, and det art of play». I 2002 flyttet jeg til Skottland hvor jeg startet på mastergraden min i kunst ved Robert Gordon University i Aberdeen. Mastergraden min handlet i grove trekk om teorikritikk og installasjoner. Jeg var både utøvende kunstner og kritiker, forklarer Bodzioch. Graden ble ferdig i 2003.

Ellers har hun tatt to års utdanning i kunstterapi i Danmark som hun ble ferdig med i 2014.

Helt fra 1989 og fram til nå har den nye museumspedagogen vært profesjonell kunster. Hun har hatt utstillinger i både USA, Kina, Afrika, forskjellige steder i Europa og i Storbritannia.

– Det at jeg har jobbet som kunstner og har hatt utstillinger forskjellige steder håper jeg at kan gi meg en liten fordel i samarbeidet med kunstnere som kommer hit. Når du kommer som kunstner til et nytt sted må du jobbe med det rommet du skal ha utstilling i og sette opp utstillinga slik at den blir best mulig, sier Bodzioch.

– Hvordan ser du på å ta fatt på jobben som museumspedagog her i Namsos?

– Jeg gleder meg veldig til å sette ordentlig i gang. Nå får jeg virkelig brukt utdanninga og erfaringene jeg har fra tidligere. Denne jobben var skreddersydd for meg. Samtidig er det et stort ansvar, og ikke minst en omfattende jobb å både bli kjent med området og kartlegge de ulike skolene i distriktene som jeg skal samarbeide med samt lage verksteder som de kan bruke gjennom Den kulturelle skolesekken, sier hun.

– Jeg mener det er viktig at vi bruker de lokale kreftene som finnes i området. Min jobb er å formidle kunsten slik at den blir tilgjengelig til dem som er interesserte, samtidig som det knyttes opp mot gamle tradisjoner, legger Bodzioch til.

Sosial medier

Som et ledd i å gjøre kunsten mer tilgjengelig har den nye museumspedagogen en plan om å få den store samlinga på over 2000 verk som kunstmuseet forvalter, digitalisert.

– Vi må prøve å få fanget inn den gruppa som kanskje faller utenfor de andre kanalene. Vi ønsker å bruke sosiale medier i større grad for å få kontakt med publikum. Det er litt av ambisjonen i hvert fall.