Nedgang i nesten alle typer kriminalitet i Namdalen

Det er ikke bare i vinter det har blitt roligere. Kriminaliteten i Namdalen har gått jevnt ned siste fem år. Størst nedgang er det innenfor voldskriminalitet som nesten er halvert.
arkiv

GRONG: – Vi har jobbet langsiktig med å forebygge vold. Hovedfokus har vært på alkohol: Hindre overskjenking av folk over 18 år. Samt å følge opp mindreårige som drikker, sier Stein Erik Granli.

Statistikken sier at det arbeidet har gitt resultater.

Mens det i 2011 og 12 var nesten 130 voldsanmeldelser i nordfylket hvert år, har tallene sunket drastisk de siste tre åra.


Mer forebygging

I 2013 var det antallet volds- episoder nede i 100. Og i fjor var det kun 77 anmeldte voldssaker i distrikt nord.

Det er en voldsnedgang på over 40 prosent de siste fem åra. Et resultat Granli er veldig fornøyd med. Uten at han slår seg fornøyd på brystet av den grunn.

– Politiet må sammen med barnehager, skoler og helsevesenet bli enda flinkere til å se utfordringer så tidlig som mulig, sier lensmannen som har satt seg mål om at tiltak skal kunne settes inn så tidlig som mulig.

Det er nemlig til det forebyggende arbeidet han vil flytte ressursene som blir frigjort når kriminaliteten synker.

– Vi har jobbet forebyggende på tre viktige områder gjennom flere år: vold, rus og radikalisering. Nå ser vi resultatene. Å lykkes med forebyggende arbeid er viktig fordi det sikrer at alle får et godt liv, sier Granli.


Færre innbrudd

Det er ikke bare voldskriminaliteten som har gått ned. Også innenfor vinningskriminalitet, som er den andre formen for kriminalitet folk flest opplever, peker pilene nedover.

Vinningskriminaliteten har gått ned med vel ti prosent.

– Vi ser en nedgang i innbrudd og liknende. Samtidig ser vi at det er økning i svindelsaker på nett, sier Granli.


– Må bruke hodet

Han forteller at det kan være alt fra tradisjonelle Nigeria-brev til folk som blir lurt av det de tror er den store kjærligheten. Ofte er gjerningspersonen et annet sted enn i Namdalen.

– Vårt råd er at folk må bruke hodet og ikke handle på impuls. Dette er saker som ofte er vanskelige å oppklare, sier Granli.