Kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte til Trønderfest

Sanner inviterte til trønderfest med bartekake

Fredag inviterte Jan Tore Sanner til en hiva Trønderfest i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

TRØNDERFEST: Jan Tore Sanner (Høyre) spanderte kake på blant andre Pål Sæther Eiden (fra venstre), Tore O. Sandvik og Ingvild Kjerkol. Foto: Ann Kristin Lindaas 

arkiv

OSLO: Om antrekket var skinnvest vites ikke, men faktum var at de troppet opp, fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Sør-Trøndelag og fylkesråd Anne Marit Mevassvik fra Nord-Trøndelag sammen med stortingspolitikerne fra begge fylker. Anledninga var selvsagt å feire at Kongen i statsråd fredag forente de to fylkene til et fylkesmannsembete fra 1. januar 2018, og at regjeringa har lagt fram en proposisjon for å slå sammen Trøndelagsfylkene. Fylkessammenslåinga blir for øvrig behandlet av Stortinget før sommeren.

Trønderne er pionerer

– Dagen er historisk og Trøndelags politikere er pionerer i arbeidet. De ligger i forkant av den store regionreformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NA.

Fredag gratulerte han trønderdelegasjonen med godt lokalt lederskap.

– De har med dette gått foran og tatt ansvar for å utvikle Trøndelag til en sterkere region for innbyggere og næringsliv, sier Sanner.

Selv om størstedelen av jobben nå er gjort, står det mye arbeid igjen, arbeid som skal sikre at sammenslåinga av fylkesmannsembetet og fylkene blir en forandring til det bedre. Sanner er ikke i tvil om at dette vil by på mange nye muligheter.

Det trygge valget å si ja

Vi forteller statsråd Sanner om innvendingene overhallingene har mot å gå inn i en kommunesammenslåing. At de frykter for et svekket tjenestetilbud, og at de, dersom det ikke blir så bra å være liten og alene, mener at de i verste fall kan bli med i en storkommune ved en senere anledning.

Men Sanner avviser disse innvendingene og sier:

– Det trygge valget er å si ja nå. Det er nå vi tilbyr historisk gode økonomiske vilkår for de kommunene som går sammen. Så gode vilkår vil ikke bli gitt senere, sier han og fortsetter:

– Og å si ja er viktig for å sikre tjenestene der folk bor. Det vil medvirke til å bremse sentraliseringa.

Sanner viser til at det de siste 20-30 år har vært sterk sentralisering i Norge.

– Vi ser fra kommuner som har slått seg sammen at de har klart å sikre tjenestetilbudet. De har sikret gode fagmiljø – og god kommuneøkonomi i mange år framover, sier han.