Reddet møteplassen

Ståle Bergum var den som fikk i gang oppussinga som har foregått på Botnan forsamlingshus.

Primus motor: Lørdagsblomsten gikk denne uka til Ståle Bergum for å ha vært primus motor for å få i gang opppussingsprosjekter i Botnan forsamlingshus og forhindret nedleggelse av huset.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

BOTNAN: Botnan forsamlingshus var falleferdig. Noen måtte ta grep. Noe måtte gjøres med Botnan forsamlingshus.

Da tok Ståle Bergum grep, og fikk i 2014 kalt inn til dugnad. Han er drivkrafta bak Botnan forsamlingshus, og leder i forsamlingshuset. Uten han ville forsamlingshuset vært nedlagt. Derfor får han NAs Lørdagsblomst.

– Å, det var da mye! var Ståle Bergums første reaksjon da blomsten ble overlevert.

– Jeg gjør da ikke så mye, bare delegerer litt oppgaver, legger han kjapt til.

Måtte renovere hele huset

Forsamlingshuset har stått lenge i Botnan. Siste del ble bygd på 80-tallet. Siden har det ligget nede.

– Det var blant annet vannskader på taket, så vi så at vi var nødt til å ta et tak, og da var det bare å samle inn folk til dugnad, forteller Bergum.

Da stilte folk opp for å redde forsamlingshuset.

– Folk har vært veldig flinke til å møte opp på dugnader, sier Bergum.

Så rullet de opp ermene og tok i et tak. Fra 2014 og framover har de renovert ulike deler av forsamlingshuset.

– Først så måtte vi skifte tak, for det var lekk, og hadde ført til vannskader på innsida, så det så egentlig ganske shabby ut før vi satte i gang, sier Bergum.

– Etter at taket var tett, har vi blant annet skiftet vinduer, kledd opp betongveggen, og malt begge salene, fortsetter Bergum.

Møteplassen i bygda

På forsamlingshuset er det flere festligheter gjennom året og huset er blitt som et lim i Botnan.

– Dette er selve møteplassen i bygda vår, og uten forsamlingshuset har vi ingenting, sier Bergum.

Takket være oppussing er det fortsatt liv i forsamlingshuset.