Forsøkte å bite politiet – slapp fengselsstraff

En sterkt beruset mann i 30-åra som forsøkte å bite og spytte på en politimann, er dømt til 45 timer samfunnsstraff.

Bet og spyttet: Biting mot offentlig tjenestemann lønner seg ikke. Det har en mann i 30-årene fått erfare. 

arkiv

NAMSOS: Det var en fredagskveld i fjor sommer at domfelte ble pågrepet av politiet på et utested i Rørvik.

Etter å blitt satt inn i politiets tjenestebil forsøkte han å bite en politimann i arma og spyttet også etter tjenestemannen.

Mannen skal ifølge dommen ha vært sterkt beruset, og han skal også ha framsatt trusler mot de to polititjenestemennene som pågrep ham.

I retten erkjente domfelte ikke straffskyld ut fra at han ikke husket noe som helst fra tidlig på kvelden til han våknet i arresten i Steinkjer dagen etter.

Men domfelte betvilte heller ikke at politiets beskrivelse av hendelsene var korrekt.

Retten fant de faktiske forholdene omkring biteforsøket og spyttinga bevist, men valgte å frifinne mannen for tiltalepunktet om alvorlige trusler. Retten fant det ikke bevist ut over enhver rimelig tvil. Retten mener omstendighetene rundt pågripelsen og mannens grad av beruselse, tilsier at truslene kan ha vært framsatt i ren frustrasjon og ikke som et reelt forsøk på å bli sluppet fri.

Mannen ble dermed dømt for forsøk på biting og spytting, noe som etter rettens mening kvalifiserer til 45 timer samfunnsstraff.