Mann fikk samfunnsstraff

En mann i 20-åra fra Ytre Namdal ble dømt for en lang rekke lovbrudd, men slapp likevel fengselsstraff.

FLERE FORHOLD: Mannen måtte svare for flere forhold da han sto tiltalt i Namdal tingrett tidligere i år. 

arkiv

NAMSOS: Da mannen møtte i Namdal tingrett tidligere i vår, måtte han svare for flere tilfeller av innbrudd og tyveri, en lang rekke tilfeller av bilkjøring og motorsykkelkjøring uten gyldig førerkort, ulovlig kjøring med anleggsmaskin, bruk av snøskuter på offentlig veg og trusler mot politiet.

Domfelte erkjente straffskyld for en rekke av punktene, men nektet straffskyld for fem av de påståtte tilfellene og handlingene.

Aktor hadde som samlet straffereaksjon lagt påstand om 120 dager ubetinget fengsel. Samt sperrefrist mot å kjøre motorvogn i seks måneder.

Under rettssaken kom det fram at mannen har en broket forhistorie med mange personlige problemer, og han har også en diagnose omkring atferdsforstyrrelser.

Mannen er også tidligere straffedømt for vinningskriminalitet og ulovlig bilkjøring.

Retten fant det bevist at mannen var skyldig i et tilfelle av grovt tyveri, et tilfelle av simpelt tyveri, to tilfeller av medvirkning til simpelt tyveri, trusler mot offentlig tjenstemann, bilbrukstyveri og fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, samt kjøring med snøskuter på offentlig veg.

I retten kom det også fram gjennom vitneforklaringer fram at domfelte har endret atferd betydelig den siste tida. Blant annet ved at han kommet i jobb, har startet å gjøre opp for gamle gjeldsforhold og en rekke lignende holdningsendringer i ei retning som retten fant riktig å vektlegge til domfeltes fordel.

Namdal tingrett fant det riktig å sette straffa til 120 timer samfunnnsstraff med gjennomføringstid på to år. Subsidiært 120 dager fengsel som må sones hvis han begår nye lovbrudd. Domfelte ble ikke ilagt saksomkostninger.