Bruk stemmeretten

arkiv

I dag kan innbyggerne i fem namdalskommuner si sin mening om kommunens framtid. Uansett utfall av kommunereformen er det viktig at den stemmeretten blir brukt.

I NA har vi tidligere tatt til orde for å slå sammen kommuner i Namdalen, for å sikre at Namdalen får en sterk nok stemme i det nye Trøndelag. Vår anbefaling er derfor å stemme ja til sammenslåing av de seks kommunene i Midtre Namdal. Det er på tide at det viktige og gode samarbeidet som har vært mellom kommunene settes under demokratisk, folkevalgt kontroll. Det vil også gjøre det lettere for oss som avis å stille politikerne til ansvar, og følge prosessene, beslutningene og ressursbruken med et kritisk blikk. For det skal vi selvfølgelig fortsatt gjøre, selv om vi er tilhengere av selve sammenslåingen. Våre oppdragsgivere er våre lesere, ikke politikerne.

Derfor er det av hensyn til alle innbyggere i Namdalen at vi anbefaler sammenslåing. Namdalsavisa har nedfelt i sin visjon å bidra til vekst og utvikling i hele Namdalen. Det tror vi gjøres best i en mer slagkraftig enhet.

Mange skeptikere tenker at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Det er forsåvidt riktig, men vi vet også at om vi ikke gjør noenting, så kommer ikke ting til å bli som de er. Samfunnet og måten vi jobber og lever på er i rask endring, enten vi vil eller ikke. Derfor må også kommunene omstilles, og tilpasses en ny framtid og virkelighet.

I denne situasjonen, og med den muligheten som ligger på bordet nå, er sammenslåing av flere kommuner det beste alternativet. Og da er det ikke nok å slå sammen en eller to kommuner.

Den største utfordringen for Namdalen i framtida er befolkningsutviklingen og rekruttering av kompetanse. Den utfordringa møter vi best samlet.

Valget i dag har engasjert mange, og debatten har til tider vært friskere enn under kommunevalget i høst. Det mener vi har vært sunt. Uansett utfall av dagens avstemming og hvor kommmunereformen ender opp, har selve prosessen ført til at folk flest har engasjert seg og tenkt gjennom sin egen kommunes framtid. Det i seg selv gjør at vi står bedre rustet til endringene som kommer, enten det blir i samme kommune eller ikke. Derfor: Gjør deg opp din mening og bruk stemmeretten i dag hvis du kan, uansett hva du har landet på.